Veel voorkomende oorzaken van condensor verstopping

De condensor is geplaatst aan de voorzijde van de auto samen met een aantal andere warmte wisselaars in het motorcompartiment. De condensor is van cruciaal belang in het AC systeem. Het zorgt ervoor dat het koudemiddel verandert van gas-vormig naar vloeistof. Dit gebeurt door middel van het condensatie proces waarbij de warmte wordt onttrokken uit het koudemiddel en vermengt met de buitenlucht.

condesor

Wanneer vervuiling ontstaat in het systeem zullen de smalle koelbuisjes van de condensor snel verstopt raken. Dit is van invloed op de doorstroming en werking van de condensor. Hierdoor kan de druk oplopen wat weer gevolgen heeft voor een juiste werking van de compressor. Vooral condensors met de micro tube technologie hebben een verhoogd risico op verstopping. Dit systeem heeft een uitstekend koelend vermogen maar door de geringe afstand van de koelbuisjes onderling en de zeer fijne lamellen kunnen deze condensors ook eerder verstopt raken.

Oorzaken van condensor verstopping

Geen/slechte spoeling – Een spoeling van het hele systeem moet worden uitgevoerd bij het vervangen van een AC onderdeel. Vooral na compressor uitval. Wanneer een compressor is uitgevallen kunnen kleine metalen deeltjes afbreken en in het systeem terecht komen waardoor verstopping kan optreden. Bovendien kan ook vervuiling ontstaan door oververhitte olie in de compressor en daarom dient het systeem grondig
te worden gespoeld. 

Verkeerd gebruik van toevoegingen – Verkeerde of verkeerd gebruikte toevoegingen (UV-dye etc) kunnen vervuiling in het systeem veroorzaken. Dit wordt vaak veroorzaakt door kristalliserende lek-stop middelen en/of Teflon beschadiging aan de binnenzijde van de compressor. Teflon beschadiging kan optreden doordat aggresieve reinigingsmiddelen niet geheel zijn verwijderd uit het AC systeem.

Verkeerde olie – Door een smeermiddel met een te hoge viscositeit kan de condensor gemakkelijk verstopt raken. Vooral bij condensors met de micro tube technologie door hun beperkte doorstroming in de zeer fijne lamellen.

Filter/droger in slechte conditie – Door een niet goed werkende filter/droger zal er vervuiling in het systeem ontstaan waardoor er verstopping kan optreden in de condensor of een van de andere AC onderdelen.

Aanbevolen oplossing

Bij het vervangen van een compressor dient altijd ook de droger te worden vervangen. Ook wanneer het systeem is geopend voor reparatie is het aanbevolen om de filter/droger te vervangen. 

Indien geen reparaties zijn uitgevoerd is het toch aanbevolen om de filter/droger iedere 2 jaar te vervangen omdat deze zijn werking verliest. Bij het vervangen van een compressor wordt altijd aangeraden om het systeem te spoelen. Zorg dat er na het spoelen geen resten spoelmiddel achterblijven in het systeem. 

Gebruik altijd de aanbevolen olie en toevoegingen. Bij twijfel ook de condensor vervangen.

Voorbeelden

Zwarte, verbrande olie zal de condensor inwendig snel verstoppen

Zwarte, verbrande olie zal de condensor inwendig snel verstoppen

Zichtbare vervuiling bij de condensor-aansluiting

Zichtbare vervuiling bij de condensor-aansluiting

compressor-vervuiling

Afgetapte olie uit een stukgelopen compressor. Deze zichtbare vervuiling is verspreid door het hele systeem, inclusief de condensor

Versleten filter/droger (cartridge) leidt vaak tot inwendige verstopping van de condensor

Versleten filter/droger (cartridge) leidt vaak tot inwendige verstopping van de condensor