AC compressor moet veel doorstaan

De AC compressor (pomp) wordt geleverd in verschillende uitvoeringen. Er zijn 3 soorten compressors te onderscheiden. Namelijk de scroll compressor, de zuiger-compressor en de schotten-compressor.

ac compressor

Deze verschillende compressors zijn onderling verdeeld in 2 soorten: mechanisch variabel geregeld slagvolume en elektronisch geregeld slagvolume. Ondanks al deze verschillen hebben ze één ding gemeen: Ze gaan allemaal dreunen/ lawaai maken als het AC systeem niet goed wordt onderhouden of als één van de andere AC onderdelen niet goed werkt of kapot is.   

Een werkdruk van maximaal 32 bar, de juiste hoeveelheid en soort koudemiddel en olie/smeermiddel is van groot belang voor een juiste werking. Ook mag er geen vervuiling of vocht in het systeem aanwezig zijn voor een lange levensduur van de compressor.

Verlies van koudemiddel is de belangrijkste oorzaak van een defecte compressor. Ook kan  een ‘sludge’ onstaan die zorgt voor een verstopte condensor, droger en expansieventiel. Ook zal de smering minder zijn met als gevolg een defecte compressor.

Als het AC systeem wordt geopend, na het uitvallen van de compressor, en er wordt een ‘sludge’ gevonden in de compressor dan dient het hele systeem grondig te worden gespoeld met spoelmiddel/reinigingsmiddel. Daarna kunt u met een visueel inspectiegereedschap/kijkglas (aansluiten met een lage en hoge snelkoppeling op het systeem, vervolgens het koudemiddel door het kijkglas laten stromen) zien of het systeem schoon is. Aanbevolen wordt ook om de condensor (parallel flow) te vernieuwen als de compressor is vervangen. Bij deze condensors is het haast onmogelijk om ze van binnen schoon te krijgen.

De “Black Death” is een term die wordt gebruikt wanneer er vocht in het systeem aanwezig is. Dit reageert met de olie en het koudemiddel en hierdoor vormen er zuren en ontstaat er een zwarte smurrie. Dit zal het AC systeem blokkeren en de compressor beschadigen. De procedure voor dit falen is precies hetzelfde als hierboven. Waarschijnlijk moeten wel meer onderdelen worden vervangen omdat spoelen weinig of niets zal uithalen. De dikte van de smurrie laat zich moeilijk verwijderen.

black death

Bij het vervangen van de compressor is het van het grootste belang dat de juiste olie, aanbevolen door de fabrikant, wordt gebruikt. De reden hiervoor is dat de compressor is getest en goedgekeurd met de aanbevolen olie. Alle Nissens compressors worden geleverd inclusief de juiste soort en hoeveelheid olie en O-ringen.( Indien men hier het heft in eigen hand zou nemen kan de werking en levensduur van de compressor in gevaar worden gebracht!) 

goede olie