Aircoservice biedt kansen voor de werkplaats

De meeste nieuwe auto’s worden afgeleverd met een verkoelende airconditioning. Voor het autobedrijf een uitstekende kans om ook een volwassen aircoservice te bieden.

Ondanks de langere service-intervallen en spaarzame contactmomenten met de klant laten veel autobedrijven nog veel kansen liggen om de werkplaatsbezetting op peil te houden. Het airconditioningsysteem biedt hiervoor volop kansen: een airco heeft immers regulier onderhoud nodig voor een langdurig storingsvrij leven. Een slecht onderhouden aircosysteem resulteert in een pakket van problemen. Het gros is terug te voeren naar lekkage van het koudemiddel uit het systeem. Als er te weinig koudemiddel in het systeem zit, is er tevens te weinig olietransport. Deze oliecirculatie is nodig om alle dichtingen en vooral de zuigzijde van de compressor te smeren. Gebeurt dat niet, dan komt vroeg of laat de compressor, het hart van het aircosysteem, in de problemen. Ook te veel koudemiddel in het systeem is niet goed, in dat geval gaat de compressor met te hoge drukken draaien en vroegtijdig slijtage vertonen.

Jaarlijks onderhoud

Als de compressor stuk draait, is dit steeds een gevolg van iets anders. Preventief onderhoud vermijdt deze oorzaken en lost vroegtijdig problemen op: het voorkomt dure reparaties en ongemakken achteraf. Een jaarlijks onderhoud van de airco-installaties is dan ook zeer aan te bevelen, iets wat ook in het OE-kanaal nog steeds geen gemeengoed is. In een aircokringloop werken maar liefst zestien verschillende componenten samen. Daarvan zijn de compressor, maar ook de condensor, de filterdroger, het expansieventiel en de verdamper het meest belangrijk. En dan is er nog het belang van het interieurfilter. Al werkt de airco nog zo goed, als dit filter verstopt is, komt de koude lucht nooit in het auto-interieur.

Visuele controles doeltreffend

Loop alle leidingen en vooral de verbindingen eens na en beoordeel of er ergens sprake is van overmatige vuil-/smeervorming. Dit duidt op een lek. Controleer vervolgens de conditie van de (Poly) V-snaaraandrijving van de compressor. Bij installaties met een inschakelbare koppeling is de luchtspleet van belang, meet  deze (max. 0,6 mm) en stel deze zo nodig bij. Schakelt de koppeling helemaal niet in dan kan dat ook een elektrische oorzaak hebben, bijvoorbeeld een kapotte zekering of een slecht contact.

Checkpoint

Check of de condensorventilator ook daadwerkelijk draait als de airco is ingeschakeld en controleer meteen of de condensorlamellen niet beschadigd zijn en of er zich geen overmatig vuil heeft opgehoopt tussen condensor en radiateur. Inspecteer of de condenswaterafvoer van het kachelhuis voldoende open is en goed flaat. Stankproblemen en lekkages in het interieur zijn vaak de oorzaak van een verstopte condenswaterafvoer. Sommige auto’s met een klimaatregeling (ECC) zijn voorzien van een interieur temperatuursensor, met of zonder ventilator. De werking van dit gevoelige stukje techniek kan verstoord worden door vervuiling. Maak het schoon, zodat een goede aansturing van het regelsysteem is gewaarborgd. Controleer de uitstromende lucht van de roosters bij ingeschakelde airco. Afhankelijk van buitentemperatuur en luchtvochtigheid moet deze circa 6 graden Celsius zijn.

Vakkennis vereist

Uit de praktijk blijkt dat over vakkennis soms te licht wordt gedacht. Het vervangen van een compressor moet daarom altijd gepaard gaan met het vernieuwen van de filter/droger. Aandacht vraagt ook het toedienen van de juiste hoeveelheid en soort olie. Een modern aircosysteem stelt vooral de mechanische monteur regelmatig voor problemen. Handbediende airco’s maken plaats voor volautomatische klimaatregelingen, de ECC’s. Deze bevatten complexe elektronica. Onvoldoende systeemkennis en slechte of geen adequate aircoserviceapparatuur maken het stellen van de juiste diagnose erg moeilijk, zo niet onmogelijk. Wanneer de werkplaatsactiviteiten met aircoservice worden verruimd, is de aanschaf van een aircoserviceapparaat echter niet voldoende. Investeren in kennis, bijvoorbeeld door het volgen van cursussen en opleidingen, is eveneens een must. Meer kennis resulteert in het stellen van verantwoorde en juiste diagnoses. Bovendien komt er minder druk op de werkplaatsplanning en valt het factuurbedrag voor de klant lager uit. De werkplaats rendeert op deze wijze beter, terwijl de klanttevredenheid tegelijkertijd groeit.