Altijd de juiste bobine

Carl Benz omschreef de ontsteking ooit als ‘das Problem der Probleme’. Soms is dat nog steeds zo. Mijngrossier.nl reikt met een omvangrijk assortiment ontstekingsdelen de helpende hand. Zoals met ruim 400 bobines.

bobine_assortimentDe werking van de bobine is sinds de tijd van Carl Benz niet wezenlijk veranderd. De ontstekingsspoel of bobine zet de accuspanning, in de meeste gevallen 12V, om in een hoogspanning van 15.000V tot 30.000V en geeft deze door aan de bougie-elektrodes.  Het werkingsprincipe berust op twee stroomkringen en een magnetisch veld: als de primaire kring geopend wordt, ontstaat een hoogspanningsimpuls in de tweede kring. Die wordt doorgegeven aan de bougie (rechtstreeks of via bougiekabels) en ontsteekt het lucht-brandstofmengsel. De evolutie van de bobine is desondanks groot.

Nieuwe ontwikkelingen

Met de komst van de moderne injectiesystemen in de jaren ‘90 en de steeds strenger wordende emissie-eisen, heeft de bobine een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De introductie van OBD en de verplichte EOBD in 2002 voor nieuwe auto’s hebben dit  proces verder versneld. Toen het hoofdstuk emissie als controle binnen het EOBDprotocol verplicht werd gesteld, zijn de autofabrikanten massaal overgestapt op de verdelerloze ontsteking. De belangrijkste reden hiervoor was het tegengaan van misfires.  Overslaan van de motor heeft immers direct invloed op de uitlaatgassamenstelling. Meerdere misfires binnen een kort tijdsbestek resulteren in het oplichten van het bekende MIL-lampje. In een aantal gevallen zal het voertuig tot de noodloopmodus overgaan.

Ruime keuze

Voor het goed functioneren van een benzinemotor zijn vandaag de dag hoogwaardige high voltageontstekingssysteem een absolute voorwaarde. De moderne kunststof bobines zijn licht, compact en trilvast. Zij garanderen een hoge elektrische doorslagweerstand en een hoge temperatuurbestendigheid. En de ontwikkelingen staan niet stil: binnenkort zullen ook staafspoelen met primaire stroomsturing en diagnosefunctie hun opwachting in de werkplaats maken. Nieuwe ontwikkelingen en  technische innovaties betekenen automatisch dat de complexiteit van de productgroep groeit. Bovendien is er meer kennis nodig over de vele verschillende voertuigspecifieke ontstekingsonderdelen. Uw Vrooam-grossier biedt daarom een zeer compleet en  zorgvuldig samengesteld assortiment ontstekingsdelen van meerdere gerenommeerde fabrikanten. Uw Vrooam-grossier levert meer dan 400 verschillende typen bobines.

bobine_wk49b

Kies voor topkwaliteit

Het gezegde ‘goedkoop is duurkoop’ is ook op bobines van toepassing. Niet alleen wat betreft de prijs, maar vooral ook wat betreft de technische gevolgen. Een keuze voor een verkeerde bobine leidt tot vervelende storingen en onaangename gevolgen.  Direct merkbaar zijn een hoog brandstofverbruik en daardoor een verhoogde CO2-uitstoot. Verder zijn motorstoringen, zelfontbranding en het defect raken van de ECU of bijbehorende componenten door verkeerde piekspanningen het gevolg. Daarnaast  slijten de bougies overmatig en beschadigen op termijn de lambdasonde(n) en de katalysator. Mijngrossier.nl levert uitsluitend bobinesmet eerstemontagekwaliteit. Dit betekent:
• Motorspecifieke ontstekingsspanning
• Lange levensduur
• Betere motorwerking
• Laag brandstofverbruik
• Lage emissies