APK onder de loep

De afgelopen jaren zagen we vanaf de jaarwisseling vaak nogal wat aanpassingen in de APK-regels. De overgang van 2016 naar 2017 bracht in dat opzicht geen vuurwerk. Pas later dit jaar is er wat reuring te verwachten.

Wat kunnen we wel melden over de APK? Een aantal feiten. Het aantal nieuw verkochte auto’s houdt de laatste jaren niet over. Toch zijn er afgelopen jaar meer APK-keuringen uitgevoerd dan het jaar daarvoor. Doorgerekend naar 2017 zal het APK-volume voor personenauto’s dit jaar uitkomen op bijna 5,9 miljoen. In 2015 en 2014 werden er respectievelijk 5,8 en 5,7 miljoen keuringen geteld. Het aandeel benzinemotoren groeit, terwijl het aantal diesels dat voor een APK op de brug staat, daalt. Als we bestelauto’s in het apk-volume meetellen, komt de teller op 6,55 miljoen gekeurde auto’s, blijkt uit cijfers van de VWE. Daarbij moet worden aangetekend dat bij de bestelauto’s een lichte daling van het apk-volume te verwachten is. Tot zover de cijfers.

Roest aan de veerpoten
Uit de APK-praktijk een interessant stukje dat verscheen in de APK-keurmeester. Hoe ga je om met roestschade aan de onderzijde bij de bevestiging van de veerpoten? Bij deze vorm van roestschade geldt een roestschadegradatie. Belangrijk hierbij is om het onderdeel te benoemen en daaraan de juiste roestschadegradatie volgens Annex 1 te koppelen. Hierin is de APK-regelgeving echter niet helemaal duidelijk en kun je meerdere benamingen en roestschadegradaties toepassen.

Voertuigveiligheid
In de illustratie hierboven ziet je de bevestiging van een McPherson-veerpoot aan een fuseestuk. Dit wordt gezien als een asbevestiging. In Annex 1 is hiervoor (nog) geen roestschadegradatie opgenomen. In 2018 volgt een uitbreiding van de Aanvullende permanente eisen. Het zal gaan om een roestschadegradatie van 8E, gezien de grote impact die roestschade heeft op het onderdeel en de voertuigveiligheid. Deze roestschadegradatie zal dan opgenomen worden in Annex 1.

Beoordeling?
De vraag is nu hoe je de bevestiging beoordeelt totdat de regelgeving is aangevuld? In de huidige situatie gebruik je de roestschadegradatie die is vastgesteld voor een bevestigingspunt van het wielgeleidingselement. Ook hiervoor geldt de hoogste roestschadegradatie van 8E. Voor de uiteindelijke beoordeling van de bevestiging kijk je in het gebied dat is omsloten door een denkbeeldige lijn op een afstand van 10 centimeter om deze bevestiging(en), zoals is beschreven in artikel 12 van de Aanvullende permanente eisen. Je moet een schatting maken van de sterkte-afname. Het is belangrijk dat je de kracht die op het bevestigingspunt komt, meeneemt bij de beoordeling. Denk er om dat een kleine roestschade grote gevolgen kan hebben. Daarnaast moet je controleren of er geen breuken of scheuren aanwezig zijn. Een breuk of scheur resulteert altijd in een afkeur. Deze mogen wel gerepareerd worden.

Wil jij meer weten over APK of APK2? Bezoek dan automotiveacademy.nl voor meer informatie over APK opleidingen en trainingen.