AutoTools biedt veiligheidsvoorschriften voor werken aan Yaris Hybride en Prius Hybride

De kans dat er bij u binnenkort een Toyota Prius of ander hybride-model op de brug staat, wordt steeds groter. Niet alleen omdat er steeds meer van deze modellen verkocht worden, maar ook door het simpele feit dat deze auto’s grotendeels normaal onderhoud moeten hebben.

AutoTools_YarisenPriusToch zijn er bij deze automodellen een aantal zaken waarmee je als monteur rekening moet houden. Met name het hoogspanningsdeel, dat een spanning en stroom levert waarmee je een aardig lasje kunt leggen. Opletten dus! Veilig werken is hier letterlijk van levensbelang.

Het autotechnische programma AutoTools heeft hiervoor nu een praktische oplossing bedacht: heldere veiligheidsvoorschriften hoe je te werk moet gaan bij een servicebeurt van een Toyota Prius. Hier wordt bijvoorbeeld duidelijk omschreven dat voordat er aan hybridecomponenten gewerkt wordt, eerst de serviceplug die naast het accupakket zit, verwijderd moet worden. Is deze eenmaal verwijderd en minimaal tien minuten gewacht, totdat ook de condensatoren zijn ontladen, dan kan er spanningsloos aan de techniek gewerkt worden.

Verder staat in de veiligheidsvoorschriften van AutoTools ook bijvoorbeeld duidelijk beschreven hoe je op een veilige manier met accu’s moet omgaan, hoe de accu’s geladen moeten worden en hoe je de auto kunt opstarten met een lege accu. Dankzij de veiligheidsvoorschriften zijn alle voorzorgsmaatregelen voor servicewerkzaamheden in de motorruimte helder en kan er zonder schroom aan een Toyota Prius gewerkt worden.

Bovendien vermelden de veiligheidvoorschriften van AutoTools, net zoals de OE-voorschriften van Toyota, dat monteurs van deze auto’s een speciale cursus gevolgd moeten hebben om het hoogspanningssysteem te kunnen controleren en onderhouden. In dit licht is ook de nieuwe NEN-wetgeving/norm die in de maak is (NEN 9140) zeer actueel. In de Nederlandse ARBO-wetgeving neemt de ‘zorgplicht van de werkgever’ een centrale plaats in. Het werken aan elektrische auto’s is voorbehouden aan voldoende opgeleide, deskundige en daartoe bevoegde werknemers, die de juiste materialen en gereedschappen moeten gebruiken. Met een brede groep deskundigen werkt NEN aan de realisatie van een branchespecifieke NEN 9140. Naar verwachting zal het normontwerp NEN 9140 binnenkort  gepubliceerd worden.