Basisprincipes van het aircosysteem – deel 2

Mijngrossier.nl levert vanaf nu thermomanagement producten van Behr Hella Service van HELLA. In dit artikel gaan we terug naar de basisprincipes van de airconditioning. Hoe zat het ook al weer precies? In de driedelige serie gaan we hier dieper op in. 

Het aircosysteem bestaat uit meerdere onderdelen. Ieder onderdeel heeft zijn eigen functie om het aircosysteem te laten functioneren.

Compressoren

De aircocompressor wordt door de motor van het voertuig aangedreven via een V-snaar of multiriem. Deze comprimeert en verplaatst het koudemiddel in het systeem. Er bestaan verschillende types compressoren.

Het van de verdamper afkomstige koudemiddel wordt in gasvormige toestand (bij lage druk en lage temperatuur) aangezogen, gecomprimeerd en vervolgens met een hoge temperatuur en hoge druk in gasvormige toestand aan de condensor doorgegeven.

De capaciteit van de compressor moet aangepast worden aan de grootte van het systeem. De compressor is gevuld met speciale olie voor de smering. Een deel van de olie circuleert met het koudemiddel door het aircosysteem.

Condensoren

Het koudemiddel wordt door de drukopbouw in de compressor verwarmt. De condensor is noodzakelijk om het verwarmde koudemiddel af te koelen. Het warme koudemiddelgas stroomt de condensor in en geeft daarbij warmte aan de omgeving af via de pijpleiding en de lamellen.

Filterdroger

De filterelementen van de airconditioning worden, afhankelijk van het installatietype, filterdroger of accumulator genoemd. De taak van de filterdroger bestaat uit het verwijderen van vreemde stoffen uit het koudemiddel en er vocht aan te onttrekken.

Expansieventiel/smoorklep

Het expansieventiel is het scheidingspunt tussen het hoge- en lagedrukgedeelte van het koudemiddelcircuit. De klep is voor de verdamper gemonteerd. Om het optimale koudevermogen in de verdamper te bereiken, wordt de koudemiddelstroom afhankelijk van de temperatuur door het expansieventiel geregeld. Zo wordt een volledige verdamping van het vloeibare koudemiddel gegarandeerd zodat er uitsluitend gasvormig koudemiddel in de compressor terechtkomt. Expansieventielen kunnen onderling verschillen qua constructie.

Verdamper

De verdamper bevindt zich in de binnenruimte van het voertuig en dient voor de uitwisseling van de warmte tussen de omringende lucht en het koudemiddel van de airconditioning.

Drukschakelaars en -sensoren

Drukschakelaars en -sensoren hebben de opdracht om de airconditioning te beschermen tegen schade door een te hoge of te lage druk. Men maakt een onderscheid tussen lagedrukschakelaars, hogedrukschakelaars en de trinaryschakelaar. De trinaryschakelaar bevat de hoge- en de lagedrukschakelaar en een extra schakelcontact voor de condensatorventilator.

Ventilator

De ventilator dient voor de ventilatie van de passagiersruimte. Hij zorgt voor een helder zicht en een aangenaam interieurklimaat: een belangrijke voorwaarde voor veiligheid en rijcomfort.

Fittingen en leidingen

De fittingen en leidingen verbinden de afzonderlijke componenten waar koudemiddel doorheen stroomt. De fittingen worden met speciaal gereedschap op het slanguiteinde geperst. Fittingen zijn in verschillende uitvoeringen beschikbaar.

Condensorventilator

De condensorventilator draagt ertoe bij dat het koudemiddel optimaal condenseert bij iedere werking van het voertuig. Hij wordt als extra of gecombineerde ventilator voor of achter de condensor resp. radiateur gemonteerd.

In deel 3 van “Basisprincipes van het aircosysteem” geven we adviezen voor in- en uitbouwen van de onderdeken in het aircosysteem.

Bron: Airconditioning, belangrijke kennis voor de werkplaats van HELLA.