Citroën DS5 Hybrid start niet meer na vernieuwen multiriem

Nog Steeds meer systemen en onderdelen in moderne personenauto’s en bestelwagens communiceren met elkaar, en zijn afhankelijk van elkaar. Zo kan het gebeuren dat een auto bijvoorbeeld niet meer start nadat de multiriem vernieuwd is.

Voertuig: Citroën DS5 Hybrid diesel KFRHC8/1P van bouwjaar 2013

Een Citroën DS5 Hybrid diesel KFRHC8/1P van bouwjaar 2013 komt de werkplaats binnen. Het motormanagement geeft aan dat de multiriem, die ook de Intelligent Starter Generator (ISG) aandrijft, aan vervanging toe is. Na controle door de monteur blijkt dat de riem inderdaad over de lengte scheuren vertoont. De riem wordt vernieuwd, waarna de motor echter niet meer wil starten.

Automotive Techline wordt ingeschakeld om de monteur te assisteren en het probleem op te lossen. Allereerst wordt gecontroleerd of de riem op de juiste manier gemonteerd en gespannen is. Vervolgens wordt de monteur geadviseerd om de auto uit te lezen met diagnoseapparatuur. Dit resulteert in de volgende foutcodes:

  • P1B66 – Elektromotor kalibratiemagneet flux niet plausibel
  • P1625 – HV-Systeem bewaking foutief
  • P1B69 – Rotorpositie-offsetkalibrering programmering onjuist
  • P1AC4 – Activering signaal ontbreekt
  • P16B5 – Starteraansturing te hoge temperatuur/oververhitting

Na het wissen van de opgeslagen storingscodes, kan de motor weer gestart worden. Dit is echter slechts eenmalig. Hierna zijn de foutcodes weer in het geheugen van het motormanagementsysteem opgeslagen en start de motor opnieuw niet. Het onderzoek keert vervolgens terug naar naar de multiriem.

Automotive Techline heeft vaker met dit fenomeen te maken gehad. Omdat ISG via de multiriem, ook wel hulpaandrijfriem genoemd, de motor start, is het essentieel dat de riem in orde en op de juiste spanning gemonteerd is. Indien de riem te slap of strak gespannen wordt, zal de auto niet meer starten en bovengenoemde foutcodes genereren.

Tips bij vervanging ISG multiriem

De ISG aandrijfriem moet met een spanningsmeter op de juiste spanning gezet worden. De frequentie wordt gemeten om de spanning van de riem te kunnen bepalen. Volg hierbij altijd de montage-adviezen van de autofabrikant. Indien de riem niet op de juiste spanning wordt afgesteld, meet het motormanagement dit als afwijking.

Om te voorkomen dat de multiriem schade aan de motor zal toebrengen, wordt het starten geblokkeerd met een aantal foutcodes die duiden op problemen met de riem. Een riem die 20 Hertz onder of boven de door de fabrikant bepaalde specificaties is afgesteld, kan al zorgen dat er niet meer gestart kan worden. Als je de informatie van de autofabrikant niet hebt, kun je contact opnemen met Automotive Techline.

Als een ISG multiriem om welke reden dan ook gedemonteerd is, moet deze vernieuwd worden. Zorg bij het vervangen van de ISG multiriem dat de massakabel van de accu ontkoppeld is. Draai de motor uitsluitend in de normale draairichting, tenzij in de documentatie van de autofabrikant anders is vermeld. Monteer de nieuwe riem altijd compleet en tegelijkertijd met de spanner, begin bij de dynamopoelie en werk, in het geval van deze Citroën DS5, linksom.

Draai de spanner volledig om de riem te spannen. Draai de krukas vervolgens drie omwentelingen in de juiste draairichting en monteer de spanningsmeter. Controleer de spanning en span de riem indien nodig volgens de opgegeven specificaties.

Indien je niet over de juiste handleidingen beschikt, is een belletje naar Automotive Techline afdoende

basisinstelling

Automotive Techline is powered by AutoNiveau.

Meer van dit onderwerp weten?

Ander nieuws?