Controleer lambdasondes elke 30.000 km

Lambdasondes zijn een interessante groeimarkt. Bosch biedt het autobedrijf uitstekende alternatieven.

De emissienormen worden steeds strenger. Om de uitlaatgasemissies te controleren en het motormanagement hierop aan te passen, zijn lambdasondes onmisbare schakels. In de Benelux rijden nu ongeveer 8 miljoen auto’s met een benzinemotor. Een toenemend aantal beschikt over meer dan één lambdasonde: veel nieuwe auto’s worden geleverd met twee (of meer) lambdasondes. Bovendien worden lambdasondes tegenwoordig ook vaker ingezet bij dieselmotoren. Het is logisch dat dankzij deze trends de vraag naar lambdasondes in de vervangingsmarkt aantrekt.

Inspectie

Hoewel bij velen het beeld bestaat dat lambdasondes onverwoestbaar zijn, zijn ook deze sensoren aan slijtage onderhevig. Bosch adviseert om lambdasondes elke 30.000 km aan een inspectie te onderwerpen en in ieder geval te vervangen wanneer de aanbevolen vervangingsinterval (zie kader volgende pagina) is verstreken. De sensoren worden blootgesteld aan extreme belastingen door schadelijke milieufactoren, zoals zout en vuildeeltjes; thermische schokken; mechanische belasting door bijvoorbeeld steenslag; verontreiniging veroorzaakt door slechte brandstofkwaliteit; het vrijkomen van silicium bij koelvloeistoflekkage en olie in de uitlaatgassen. Een betrouwbare werking van de motor met correcte emissiewaarden is alleen mogelijk als de lambdasonde zich in perfecte staat bevindt. Alleen met onberispelijke lambdasondes wordt er tot 15 procent bespaart op brandstofkosten en wordt dure schade aan de katalysator voorkomen

Planar-lambdasondes

Lambdasondes staan borg voor een optimaal brandstof/luchtmengsel. Op deze wijze kan de driewegkatalysator de uitstoot van stoffen zoals koolwaterstoffen, koolmonoxide en stikstofoxiden met 99 procent verminderen. Daarmee kan aan de strengste emissienormen worden voldaan. Met de ontwikkeling van de planar-lambasonden heeft Bosch opnieuw een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van milieuvriendelijke motoren. Deze sondes bereiken hun bedrijfstemperatuur in minder dan vijf seconden. Hierdoor kunnen de uitlaatgassen vooral tijdens de koudstartfase, die gekenmerkt wordt door hoge emissieniveaus, doeltreffend gezuiverd worden. Als uitvinder en belangrijkste fabrikant van lambdasondes vervult Bosch een pioniersfunctie wat de kwaliteit en de veelzijdigheid van het aanbod betreft. Met ruim 30 jaar ervaring en een totale productie van meer dan 500 miljoen exemplaren is Bosch de grootste leverancier ter wereld voor eerste montage en de vervangingsmarkt.