De driecilindermotor met distributieriem

Driecilinder

De motortechnologie evalueert snel, steeds meer krijgen fabrikanten te maken met strenge eisen rondom motorontwikkeling. Om te voldoen aan de toenemende vraag naar efficiëntie en prestaties van motoren dienen autofabrikanten constant hun ontwerpen te verbeteren. Een oplossing lijkt de ontwikkeling van kleinere motoren die een schonere uitstoot hebben en zuiniger zijn, het zogenaamde ‘downsizing’. Een voorbeeld hiervan is de recente VAG 1.0 3-cilinder benzinemotor. De technologie van de niet-ronde nokkenasschijven wordt al een geruime tijd gebruikt op 4-cilindermotoren. Voor de 3-cilindermotor van VAG wordt gebruik gemaakt van een driehoekige vorm van de nokkenasschijf. Onderstaand leest u wat dit betekent voor de spanning van de distributieriem en de procedure om deze te vervangen.

Niet-ronde schijven en riemdynamiek

De bijzondere driehoekige vorm van de nokkenasschijven van de VAG 1.0 3-cilindermotor vraagt om een optimalisatie van de distributieriemspanning. Om te begrijpen waarom de riemspanning optimaal moet zijn, is het raadzaam de verbrandingscyclus (inlaat, compressie, arbeids- en uitlaatslag) voor ogen te houden.

De verschillende slagen zorgen voor variaties in de riemspanning. Met het ontwerp van de nokkenasschijven (ovale/driehoekige vorm) wordt de riemspanningsvariatie/onbalans tegengegaan. De nokkenasschijven variëren in diameter t.o.v. het krukastandwiel, dat zowel invloed heeft op de gespannen als slappe zijde van de distributieriem. Dit vermindert de piekbelasting op de riem.

VAG 1.0 3-cilinder motor vervangen distributieriem

Om de riem succesvol te vervangen is speciaal gereedschap verreist. Met het hulpgereedschap van Toolspecial is het mogelijk om de nokkenas (KL-0282-35 B) en de krukas (FX2032) vast te zetten. De eerste stap om de riem te demonteren is de motor in het bovenste dode punt (BDP) zetten en de krukas (met borgpen aan de zijkant) en nokkenas (achterzijde 1 nokkenastandwiel) te vergrendelen.

Driecilindermotor2

Vastzetten nokkenas achterzijde (tandwiel voor waterpomp aandrijving)

De tweede stap is het losdraaien van de bouten van de nokkenasschijven. Vervolgens dient de bout van de spanrol losgedraaid te worden waarna de distributieriem verwijderd kan worden.
Vervang hierna de spanrol en de meelooprol en monteer het blokkeergereedschap op de nokkenas opnieuw om zeker te zijn van de juiste positie.

Monteer de nieuwe distributieriem leg deze allereerst langs de krukas gevolgd door de spanrol, nokkenassen en de meelooprol, zorg daarbij dat de riem strak staat aan de linkerzijde. Vervolgens kan het blokkeergereedschap voor de nokkenassen worden verwijderd; draai de spanrol met de klok mee tot de naald 10mm voorbij de inkeping staat. Breng vervolgens de naald terug naar het midden van het venster en draai de bout vast met 25 Nm. Zet hierna de bouten van de nokkenassen vast met 50 Nm, het is daarbij cruciaal om de schijven op hun plek te houden met behulp van het blokkeergereedschap.

Vastzetten van nokkenastandwielen met blokkeergereedschap (voorzijde)

Vervolgens kan de krukas V-schijf worden gemonteerd met 150 Nm + 180 graden aantrekken.
Hierna kan het blokkeergereedschap worden verwijderd, draai de motor twee omwentelingen naar het BDP en monteer opnieuw het blokkeergereedschap (krukas en nokkenas). Nu dienen de nokkenastandwielen nog eens 90 graden worden aangehaald. Tot slot, breng de naald van de spanrol terug naar het midden van de inkeping en zet deze vast met 25 Nm.

De motortechnologie evalueert snel, steeds meer krijgen fabrikanten te maken met strenge eisen rondom motorontwikkeling. Om te voldoen aan de toenemende vraag naar efficiëntie en prestaties van motoren dienen autofabrikanten constant hun ontwerpen te verbeteren. Een oplossing lijkt de ontwikkeling van kleinere motoren die een schonere uitstoot hebben en zuiniger zijn, het zogenaamde ‘downsizing’. Een voorbeeld hiervan is de recente VAG 1.0 3-cilinder benzinemotor. De technologie van de niet-ronde nokkenasschijven wordt al een geruime tijd gebruikt op 4-cilindermotoren. Voor de 3-cilindermotor van VAG wordt gebruik gemaakt van een driehoekige vorm van de nokkenasschijf. Onderstaand leest u wat dit betekent voor de spanning van de distributieriem en de procedure om deze te vervangen.

Meer van dit onderwerp weten?

Ander nieuws?