Defecte brandstofpompen opsporen


De brandstofpomp is het kloppende hart van de brandstofvoorziening. Hoe spoor je een defecte pomp op?

elektrische brandstofpomp

Als je een auto op de brug hebt staan die kampt met:

• een daling van het motorvermogen,
• overslaan van de motor,
• startproblemen,
• toegenomen brandstofverbruik,
• of foutmeldingen in de motorsturing (ECU) met betrekking tot de regeling van het brandstofmengsel of de brandstoftoevoer,
… dan is de kans groot dat je te maken hebt met een defecte elektrische brandstofpomp. Maar hoe weet je het zeker? Brandstofpompenleverancier Bosch schrijft twee tests voor: meting van de systeemdruk en meting van de aanvoerhoeveelheid.

Teststappen

Meting systeemdruk
Stap 1: Sluit de manometer aan.
Stap 2: Start de motor. Opmerking: bij systemen met variabele opbrengst kan de druk bij het starten verhoogd worden, om de vorming van gasbellen tegen te gaan.
Stap 3: Meet de druk met de manometer en vergelijk het resultaat met de voorgeschreven waarde (raadpleeg de specificaties van de fabrikant). Bij systemen met een door onderdruk aangestuurde drukregelaar varieert de druk tussen stationair draaien en vollast (verschil ongeveer 0,5 bar).

Mogelijke oorzaken voor het niet bereiken van de voorgeschreven waarden:

 • Spanningsvoorziening van de elektrische brandstofpomp schiet tekort
 • Elektrische brandstofpomp defect
 • Drukbegrenzingsklep defect
 • Drukregelaar defect

Meting aanvoerhoeveelheid
Brandstofsysteem zonder retourleiding:
Stap 1: Activeer de elektrische brandstofpomp.
Stap 2: Stel de testdruk in met de afsluitklep en de manometer (raadpleeg de specificaties van de fabrikant).
Stap 3: Meet, in een functie van de tijd, de aanvoerhoeveelheid die vanuit de drukleiding in het meetvat terechtgekomen is en vergelijk het resultaat met de voorgeschreven waarde (raadpleeg de specificaties van de fabrikant).

Brandstofsysteem met retourleiding:
Stap 1: Activeer de elektrische brandstofpomp.
Stap 2: Meet, in een functie van de tijd, de aanvoerhoeveelheid die vanuit de retourleiding in het meetvat terechtgekomen is en vergelijk het resultaat met de voorgeschreven waarde (raadpleeg de specificaties van de fabrikant).

Mogelijke oorzaken voor het niet bereiken van de voorgeschreven waarden:

 • Spanningsvoorziening van de elektrische brandstofpomp schiet tekort
 • Verstopt filter
 • Beschadigde, ingedrukte of verstopte retourleiding/lekleiding
 • Elektrische brandstofpomp defect
 • Drukbegrenzingsklep defect
 • Drukregelaar defect

Kies voor een betrouwbare brandstoftoevoer

Brandstofsystemen van moderne motoren zijn technische hoogstandjes. Het gebruik van hoogwaardige vervangingsdelen is daarom niet meer dan logisch. De montage van inferieure brandstofpompen kan tot problemen met de brandstofaanvoer en tot een daling van het motorvermogen leiden door onvoldoende brandstofaanvoer. Dat kan een voortijdig falen van de brandstofpomp veroorzaken met hoge reparatiekosten als gevolg.

De elektrische brandstofpompen van Bosch met eerstemontagekwaliteit staan voor:

 • Een maximale betrouwbaarheid
 • Optimale aanvoerhoeveelheden
 • Een lange levensduur
 • Een geruisloze werking en optimale onderdrukking van radio-interferentie
 • Een veilige aanvoer van warme brandstof.