Diagnosetips stuurinrichting: abnormale bandenslijtage & proefrit

Vanwege de plaats waar zij zich bevinden en de manier waarop ze werken, zijn de ophanging en de stuurinrichting nauw met elkaar verbonden. Zij moeten daarom worden gecontroleerd alsof het om één systeem gaat.

banden-check

We bekijken de stappen die moeten worden uitgevoerd voor een juiste diagnose, en de basisprocedures die moeten worden uitgevoerd om de toestand van de ophanging en de stuurinrichting bij de meeste soorten voertuig te kunnen controleren. 

Proefrit

Nadat de informatie van de klant is opgenomen, moeten de eerste diagnosestap worden uitgevoerd: tijdens een proefrit moeten de defecten worden nagetrokken. Een storing in de stuurinrichting kan zich als volgt voordoen:

 • Continue trillingen die aan het stuurwiel worden doorgegeven (shimmy).
 • De auto trekt naar links of rechts wanneer het stuur in de rechtuitstand staat.
 • Ongewoon hard gevoel bij het draaien van het stuurwiel.
 • De stuurinrichting en dus het stuurwiel trekt naar één kant.
 • Er is speling in het stuurwiel en de stuurinrichting reageert niet onmiddellijk wanneer het stuurwiel wordt gedraaid.
 • Na een bocht gaat de stuurinrichting niet vanzelf terug in de rechtuitstand (zelfcentrerend).
 • Er zijn ongewone geluiden te horen in het stuursysteem.

Het gevonden symptoom is een belangrijke factor bij de volgende stappen van de diagnose. 

Abnormale bandenslijtage

Een andere belangrijke diagnosestap is een visuele controle van de banden, aangezien een ongelijk slijtagepatroon van het profiel gewoonlijk op een probleem met de stuurinrichting wijst.

Een analyse van deze slijtage kan helpen bij het bepalen van de oorzaak van de storing, die afhankelijk is van de locatie en de vorm. De abnormale slijtagepatronen die het meest voorkomen, zijn:

 • Onregelmatige slijtage aan één kant
 • Slijtage in de vorm van spits toelopende punten
 • Slijtage aan beide zijden
 • Slijtage in middendeel
 • Gegolfde slijtage (cuppen)

Onregelmatige slijtage aan één kant

Dit is een van de meest voorkomende storingen die te maken hebben met een probleem in de stuurgeometrie. In dit geval slijt het profiel aan een kant sterker, wat een probleem met de camber van dat wiel aangeeft. Afhankelijk van de kant waar de slijtage optreedt, is de camber:

bandenslijtage

Slijtage in de vorm van spits toelopende punten 

Dit wordt gewoonlijk veroorzaakt door een probleem met de stuurgeometrie. In dit geval ziet de slijtage eruit als naar de zijkant wijzende spitse punten (vanwege het slippen van het wiel) en het geeft een probleem met het toespoor of uitspoor van dat wiel aan. Om deze bramen te kunnen voelen, hoeft u alleen maar met uw hand over het profiel heen te strijken. Afhankelijk van de richting van de tanden, is er sprake van het volgende:

slijtage-banden

Slijtage aan beide zijden

Dit type slijtage heeft te maken met een te lage bandenspanning, want de contactvlakken tussen de band en de grond liggen aan de buitenkant van het profiel. Dit defect kan een negatief effect op de stuurinrichting hebben.

Bij het rijden met een voertuig waarvan een of meerdere banden te zacht zijn, kunnen de volgende problemen optreden: shimmy, driften, hard gevoel, ongewone geluiden, etc.

Slijtage in middendeel

Dit type slijtage heeft te maken met een te hoge bandenspanning aangezien het enige contactvlak tussen de band en de grond in het midden van het profiel ligt. Deze situatie kan een negatief effect op de stuurinrichting en de ophanging hebben.

Tijdens het rijden met een voertuig waarvan één band te hard is, is er sprake van minder grip en neemt het rijcomfort af. In beide gevallen is de veiligheid van het voertuig minder.

Gegolfde slijtage (Cuppen)

Dit is een onregelmatig slijtagepatroon langs de hele omtrek van de band, waarbij de slijtagepunten gewoonlijk op gelijke afstand van elkaar liggen.

gegolfde-slijtage-cuppenDit probleem is gewoonlijk te wijten aan slijtage of een defect in de schokdemper, waardoor het wiel te sterk tegen het wegdek slaat.

Binnenkort de volgende diagnosetips op mijngrossier.nl:

 • Defecten aan de wielen
 • Controleren van mechanische onderdelen
 • Afmetingen stuurinrichting controleren en afstellen
 • Diagnose van hydraulische stuurbekrachtiging
 • Diagnose van elektronische systemen