Diagnosetips stuurinrichting: defecten aan de wielen

Zoals we in een eerder artikel besproken hebben, kan een visuele en handmatige analyse van de band ons een goed idee geven over de oorzaak of reden van een defect. Er zijn echter nog andere wieldefecten (velg en velgrand) die ook de werking van de ophanging en de stuurinrichting kunnen beïnvloeden.

banden-controlerenVanwege verschillende mechanische omstandigheden en het gebruik, kunnen de wielen verschillende defecten of vervormingen vertonen, zoals:

 • Excentriciteit of statische onbalans (verticale trillingen)
 • Wielslingering of dynamische onbalans (zijdelingse trillingen)

Excentriciteit of statische onbalans (verticale trillingen)

Excentriciteit of statische onbalans (verticale trillingen)
Dit is een vervorming bij een wiel in onbalans dat is veroorzaakt door een oneven gewichtsverdeling over de as. Bij een band met dit defect gaat de fusee omhoog en omlaag, wat te voelen is als trillingen en instabiliteit. De grootste amplitude treedt op bij 80 km/h.

De meest voorkomende oorzaken van dit probleem zijn:

 • Onregelmatig slijtagepatroon van band
 • Excentriciteit van de velgrand
 • Defecte wielophanging
 • Onregelmatig aanhalen van wielmoeren
 • Metaalmoeheid of breken van onderdelen die met het wiel te maken hebben (schokdemper, draagarmen, etc.)

Als er geen defect wordt waargenomen dat te maken heeft met bovenstaande oorzaken, ligt het probleem mogelijk bij de wielbalans. Opnieuw balanceren zou dan voldoende moeten zijn.

Dynamische onbalans

Dit is een vervorming van de band in de lengterichting, veroorzaakt door een oneven belading wat betreft de verticale as van het wiel. Dit defect veroorzaakt een zig-zaggende rijlijn die wordt omgezet in trillingen in het stuurwiel die toenemen naarmate er harder wordt gereden, met daarbij een continue verandering in de camber en het toespoor.

De meest voorkomende oorzaken van dit probleem zijn:

 • Ongelijkmatige slijtage aan de randen
 • Vervorming van/of impact op de velgrand
 • Onregelmatig aanhalen van wielmoeren
 • Wiel onjuist opgehangen
 • Metaalmoeheid of breken van onderdelen die met het wiel te maken hebben

Als er geen defect wordt waargenomen dat te maken heeft met bovenstaande oorzaken, ligt het probleem mogelijk bij de wielbalans. Opnieuw balanceren zou dan voldoende moeten zijn.