ERA Benelux maakt opnieuw kwaliteitsslag

ERA Benelux zet hoog in op het thema ‘kwaliteit’, wat duidelijk blijkt uit de recente ontwikkelingen die ERA Benelux heeft doorgemaakt.

era-stuurhuis
Voor veel monteurs hangt er rondom remanufacturing van stuurhuizen en -pompen nog steeds een zweem van ‘tweedehands’. Dat is mede te wijten aan ervaringen met inferieure gereviseerde delen (door zogenaamde “spray & pay- bedrijven”), waardoor het imago van de productgroep een flinke deuk heeft opgelopen. ERA Benelux is er daarom al lang voorstander van om een Europees kwaliteitslabel te introduceren, dat voor remanufacturing het kaf van het koren zou scheiden. In afwachting daarvan heeft ERA Benelux zijn eigen kwaliteitseisen vastgelegd aan het revisieproces. Het gaat dan vooral om details, zoals het gebruik van het soort vet, het inzetten van pakkingen en O-ringen die aan OE-specificaties voldoen en bijkomende checks. Het zijn juist deze details die het verschil maken wanneer het aankomt op superieure kwaliteit.

Testcentrum

Een belangrijk fundament van het kwaliteitsstrevenvan ERA Benelux vormt het eigen testcentrum. Hier worden onderdelen op de testbank gezet om te zien of deze aan de eigen strenge kwaliteitseisen voldoen. Hiervoor worden de stuurhuizen bijvoorbeeld maximaal onder druk gezet om te testen op interne en externe lekkages.

stuurhuis

Investering in de toekomst

ERA Benelux volgt de ontwikkelingen op de voet. Daarbij constateerden zij dat de markt voor hydraulische stuursystemen zijn hoogtepunt bereikt heeft en langzamerhand stagneert. Daarom is ERA Benelux al enkele jaren geleden gestart met uitbouwen van het aanbod elektrohydraulische stuurpompen en volledig elektrische stuursystemen. Dit resulteert momenteel in ruim 50 toepassingen van elektrische stuurkolommen en een 12-tal toepassingen van elektrische stuurhuizen.

Attentie: spoelen

Bij montage van een hydraulisch stuurhuis of -pomp is het essentieel het volledige stuursysteem goed te spoelen. In de praktijk blijkt dat dit wel eens vergeten wordt, terwijl dit juist zo belangrijk is. In de leidingen van het systeem bevinden zich immers vaak nog kleine (metalen) restdeeltjes, afkomstig uit het oude stuurhuis of de hydraulische pomp. Niet spoelen betekent dat deze deeltjes opnieuw in het systeem, wat onder hoge druk staat, terecht komen. Ook het volledige systeem goed ontluchten wordt wel eens over het hoofd gezien. Dit kan tot schade of lekkages leiden. Het vervangen van een hydraulisch stuurhuis of -pomp is bovendien een goed moment om het stuurbekrachtigingfilter te vervangen of er een te monteren.

stuurhuis-spoelen

Label

Om de monteur aan het belang van goed spoelen te herinneren, worden alle stuurhuizen en -pompen vanaf nu geleverd met een duidelijk herkenbaar label. Dit zogenaamde aandachtslabel wijst de monteur andermaal op het belang van goed spoelen en de garantievoorwaarde die hieraan verbonden is. Het label bewijst dat de leverancier meedenkt met de monteur om uiteindelijk een goed functionerend topproduct aan de eindgebruiker te leveren en verzekeren dat er aan de garantievoorwaarden voldaan wordt.