Focus op bobines

Carl Benz omschreef de ontsteking ooit als ‘das Problem der Probleme’. Soms is dat nog steeds zo. Bobines worden vaak als schuldige aangewezen. Hoewel de oorzaak van de problemen vaak niet bij de bobine zelf, maar in de omgeving ervan ligt.

De werking van de bobine is sinds de tijd van Carl Benz niet wezenlijk veranderd. De ontstekingsspoel of bobine zet de accuspanning, in de meeste gevallen 12V, om in een hoogspanning van 15.000V tot 30.000V en geeft deze door aan de bougieelektrodes. Het werkingsprincipe berust op twee stroomkringen en een magnetisch veld: als de primaire kring geopend wordt, ontstaat een hoogspanningsimpuls in de tweede kring. Die wordt doorgegeven aan de bougie (rechtstreeks of via bougiekabels) en ontsteekt het luchtbrandstofmengsel. De evolutie van de bobine is desondanks groot.

Hightech

Met de komst van de moderne injectiesystemen in de jaren ‘90 en de steeds strenger wordende emissie-eisen, heeft de bobine een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De introductie van OBD en de verplichte EOBD in 2002 voor nieuwe auto’s hebben dit proces verder versneld. Toen het hoofdstuk emissie als controle binnen het EOBD-protocol verplicht werd gesteld, zijn de autofabrikanten massaal overgestapt op de verdelerloze ontsteking. Voor het goed functioneren van een benzinemotor zijn vandaag de dag hoogwaardige high voltageontstekingssysteem een absolute voorwaarde. De moderne kunststof bobines zijn licht, compact en trilvast. Zij garanderen een hoge elektrische doorslagweerstand en een hoge temperatuurbestendigheid. En de ontwikkelingen staan niet stil: binnenkort zullen ook staafspoelen met primaire stroomsturing en diagnosefunctie hun opwachting in de werkplaats maken.

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen en technische innovaties betekenen automatisch dat de complexiteit van de productgroep groeit. Bovendien is er meer kennis nodig over de vele verschillende voertuigspecifieke ontstekingsonderdelen. Mijngrossier.nl biedt daarom een zeer compleet en zorgvuldig samengesteld assortiment ontstekingsdelen van meerdere gerenommeerde fabrikanten. Het omvat nu ruim 490 verschillende unieke bobinereferenties van OE-leveranciers zoals Beru, Bosch, Bremi, Delphi, Denso, Hitachi, Marelli en Valeo. Belangrijk om te weten: mijngrossier.nl is ook op het gebied van Japanse en Koreaanse automodellen op bobine-gebied zeer goed geoutilleerd.

Verborgen gebreken

Wanneer een bobine van topkwaliteit uitvalt, is het raadzaam om de oorzaak daarvan niet in eerste instantie bij de bobine zelf te zoeken, maar in de omgeving ervan. Een belangrijk aandachtsgebied vormen de contactverbindingen. Let bijvoorbeeld eens op afgebroken stekkers in de bobinehuizen, maar ook op een gebroken bougie.

 

1. Duidelijk zichtbaar: restanten van een afgebroken stekker in een van de bobinehuizen. De stekker hoort bij een later gemonteerde ontstekingskabel, die niet in overeenstemming is met de OE-specificaties. Een nadere inspectie laat flinke krimpholtes/luchtinsluitingen in de gietmassa zien, die ertoe hebben geleid dat de stekker bij de demontage is afgebroken. Met het gebruik van een stekker in OE-kwaliteit, had de bobine-uitval vookomen kunnen worden.
bougie1De stekker van de later ingebouwde, minderwaardige, ontstekingskabel is als gevolg van duidelijk zichtbare materiaalfouten (flinke krimpholtes/luchtinsluitingen) gebroken.

2. Bij deze schade zijn flinke oxidatiesporen te zien op een van de middelste bobineaansluitingen. De oxidatie werd veroorzaakt door binnengedrongen vocht, zoals motorreiniger of spatwater. Dit is op zijn beurt terug te voeren op een defecte of niet goed vastzittende, minderwaardige, waterdichte stekker.

bougie2Dit is het gevolg van kwalitatief mindere componenten in de omgeving van de niet meer goed werkende bobine.

3. Een ongeschikte materiaalverbinding van de metalen contacten in de stekker heeft de corrosie nog verder bevorderd. Door voortschrijdende corrosie tussen de bobine- en de ontstekingskabelaansluiting werd de overgangsweerstand te groot. Dit leidde tot voortijdige uitval van de bobine. Dit is het gevolg van kwalitatief mindere componenten in de omgeving van de niet meer goed werkende bobine.

bougie3Gecorrodeerde bobineaansluiting die bij de demontage van de ontstekingskabelstekker uit het bobinehuis werd getrokken. De oorzaak: een niet goed passende, kwalitatief minderwaardige stekker die tot corrosie heeft geleid. Deze verbinding is helemaal verkleeft met de bobine.

Werkende bobine toch vervangen

Soms is het noodzakelijk om een goed functionerende bobine toch te vervangen. Dit geschiedt doorgaans op voorschrift van de autofabrikant. Volgens de voorschriften van sommige autofabrikanten zijn de bobines van sommige voertuig toepassingen onlosmakelijk met andere ontstekingscomponenten verbonden. Deze stelregel wordt gehanteerd om een betrouwbaardere overdracht van de ontstekingsenergie te garanderen of om de montageprocessen voor eerste montage te vereenvoudigen. Zo kan het dus gebeuren dat bobines vervangen moeten worden, hoewel deze eigenlijk nog goed functioneren. Een goed voorbeeld hiervoor is het bobineblok waarbij de kabel onlosmakelijk met de bobine is verbonden. Als de kabel is beschadigd, moet de complete unit worden vervangen. Van sommige OE-bobines zijn zelfs geen passende vervangingsstekkers als afzonderlijk onderdeel verkrijgbaar. Verder zijn sommige stekkers om constructieredenen bij eerste montage onlosmakelijk met de bobine verbonden. Bij een defecte stekker moet de bobine dan eveneens worden vervangen. Verder worden in eerste montage steeds meer complete bobinerails gemonteerd, waarop meerdere afzonderlijke bobines zijn samengebracht. Daarom moet bij een defect de complete eenheid worden vervangen, ook wanneer de resterende bobines nog volledig intact zijn.

 

bougie41. Als vervangingsstekkers niet als afzonderlijk onderdeel verkrijgbaar zijn of bobine en stekker door de constructie vast met elkaar zijn verbonden, moet bij een defecte stekker ook de eigenlijk goed werkende bobine worden vervangen.
2. Bij het bobineblok is de bobine vast met de kabel verbonden. Als de kabel beschadigd is, moet het complete bobineblok worden vervangen.
3. Eigenlijk zou alleen de bougie vervangen worden. Omdat het verkeerde demontagegereedschap is gebruikt, moet er ook nieuwe bobine komen.

Ondeskundige demontage

Soms is het heel simpel om bobines bij demontage niet te beschadigen. Om een betrouwbare overdracht van de hoogspanning mogelijk te maken, zitten staafbobines heel vast op de bougies. In combinatie met de zeer hoge temperaturen bestaat het gevaar dat een bougie aan de rubberen stekker van de bobine vastkleeft. Dit kan eenvoudig voorkomen worden door bij vervanging van de bougies een klein beetje stekkervet te gebruiken. Op deze wijze kunnen de stekkers bij demontage eenvoudig en zonder gevolgen worden losgehaald. Ook van groot belang: bij demontage mag uitsluitend speciaal geschikt trekgereedschap worden gebruikt. Anders bestaat het gevaar dat de bobines bij de demontage beschadigen.

bougie5Direct op het schutbord aangebrachte bobines zijn blootgesteld aan extra belastingen door zout en spatwater. Dit kan leiden tot oxidatie van de contacten, zoals bij deze VW Polo goed te zien is.

bougie6Staafbobines die zich diep in de motorruimte bevinden, moeten bestand zijn tegen extreme thermische belasting.

Omgeving

Ook de inbouwlocatie kan invloed hebben op de levensduur van de bobine. Wanneer deze bijvoorbeeld direct op het schutbord is gemonteerd, komt de bobine gegarandeerd in aanraking met spatwater of strooizout. De belasting wordt nog verder verhoogd wanneer hogedrukreinigers bij de motorreiniging worden gebruikt. Dan kunnen afdichtingen worden vernield en is de kans op oxidatie van contacten vele malen groter. Vlak bij de katalysator of het uitlaatspruitstuk/cilinderkop zijn de bobines blootgesteld aan hoge thermische belastingen. Hetzelfde probleem doet zich voor bij staafbobines: de inbouwruimte is uiterst beperkt en biedt nauwelijks koeling. Deze extreme belastingen kunnen er op den duur toe leiden dat zelfs de kwalitatief hoogwaardige bobines onder bepaalde omstandigheden uitvallen.