Ford Transit diesel slaat niet aan door schade aan toonwiel

basisinstelling

De Ford Transit diesel uit 2008 komt in de werkplaats terecht omdat de motor niet meer aan wil slaan. Na een aantal controles en het uitwisselen van wat onderdelen weet de monteur zich geen raad meer en roept hij de hulp in van de Automotive Techline.

Gegevens van de Ford Transit in dit artikel:

Merk: Ford
Model: Transit
Type: 430L EF VAN 140 HR 4.27
Motorcode: H9FD
Brandstof: diesel

Voordat de Techline in actie komt is er in de werkplaats echter al het een en ander aan werk verzet. Zo zijn alle vier de verstuivers getest, is er één vervangen en opnieuw gecodeerd.

Ook is gecontroleerd of de krukassensor actief is en dit blijkt het geval te zijn volgens de monteur. Verder werd ook de EGR-klep verdacht en om die reden vernieuwd. De auto gaat zelfs naar de dealer en komt met een nieuwe motorregeleenheid terug. Helaas slaat de motor nog steeds niet aan.

De monteur doet op eigen initiatief een extra check en spuit een brandbare vloeistof in de inlaat. Nu slaat de motor ineens wel aan. Dit is echter van korte duur, want na een paar tellen slaat de motor weer af en kan met geen mogelijkheid meer op de regulier manier gestart worden.

Aan de hand van alle gegevens die de monteur heeft doorgegeven, heeft Automotive Techline sterke aanwijzingen dat de motor geen brandstof krijgt. Om bepaalde zaken uit te sluiten, worden er een aantal controles uitgevoerd.

131 toeren per minuut

Allereerst wordt de brandstofdruk in de common rail gemeten en deze blijkt ruim voldoende. Vervolgens wordt er een scopebeeld gemaakt en hieruit valt op dat de verstuivers niet aangestuurd worden.

Op de vraag van Automotive Techline of er tijdens het starten ook toerental in de ECU te zien is. De monteur controleert dit en constateert dat het starttoerental 131 toeren per minuut bedraagt. Omdat er toerentalsignaal is, denkt de monteur dat de sensor in orde is.

De Techline weet echter dat dit starttoerental aan de lage kant is en geeft aan dat dit rond de 200 – 250 moet zijn. Als de toerentalsensor niet goed werkt en bijvoorbeeld een te laag toerental aangeeft, zal de motor simpelweg niet aanslaan.

Toonwiel

Een toerental van 131 toeren per minuut is vergelijkbaar met het toerental als de accu er erg slecht aan toe is en moeite heeft de motor rond te draaien. Op de vraag aan de monteur hoe de motor tijdens het starten klinkt, antwoord hij dat het starttoerental op het gehoor oké klinkt en normaal is. En omdat er 131 toeren gemeten worden, kan er volgens de Techline vanuit worden gegaan dat de sensor in orde is en moet er verder gezocht worden.

En zo komt de monteur uit bij de aanbieder van het toerentalsignaal. Dat wordt in deze Ford Transit gegenereerd door het zogenoemde ‘toonwiel’ (zie afbeelding). Het toonwiel is samen met de starterkrans op het vliegwiel gemonteerd. Door het ontwerp van het toonwiel signaleert de toerentalsensor wat het starttoerental is en geeft dit door aan het motormanagementsysteem.

De monteur controleert de staat van het toonwiel en constateert dat deze beschadigd is. Door de beschadiging laat de sensor een verkeerd signaal zien, waardoor de motor niet aanslaat. Het toonwiel wordt vervangen, de motor slaat vervolgens aan en loopt weer als een zonnetje.

toonwiel beschadigd
basisinstelling

De Automotive Techline is powered by AutoNiveau.

Meer van dit onderwerp weten?

Ander nieuws?