Geluiden in de stuurinrichting

Geluiden vanuit de stuurinrichting. Hoe interpreteer je deze? Wat is het probleem en wat is de oplossing? Stuurhuizenspecialist ERA Benelux geeft advies.

stuuringrichting-controlerenWe hebben allemaal wel eens te maken gehad met een krakend geluid bij een stuurhuis. Met name tijdens het draaien aan het stuur kan er een krakend geluid voorkomen. Waar komt dit vandaan? En belangrijker: wat doe je eraan? In dit specifieke geval gaat het meestal om enerzijds de veerpootlagers of een onderdeel van de veerpoot of anderzijds de bouten van de bevestigingspunten van het stuurhuis die onvoldoende aangespannen zijn. Toch belangrijk om even te weten voordat je het stuurhuis gaat vervangen. ERA Benelux geeft wat algemene tips ten aanzien van geluiden vanuit de stuurinrichting.

Rammelen/Ratelen

 • Drukleiding die andere delen van de wagen aanraakt (Pas aan of zet deze vast).
 • Losse moer aan poelie van de ‘stuurbekrachtigingspomp (Vervang de moer of trek deze aan).
 • Schoepen van de pomp die blijven haperen (Vervang pomp of spoel het systeem volledig om vuil en metaalresten te verwijderen).
 • Bevestigingen van pomp of stuurhuis die los zitten.
 • Versleten verbindingstuk tussen stuurkolom en stuurhuis (Vervang dit onderdeel) .
 • Incorrecte regeling van de tandlat (Vervang stuurhuis of zelfregeling aanpassing).

Bonken/Bonzen

 • Speling in de stuurkolom of in de verbindingsstukken (Vervang indien nodig).
 • Speling in wormwiel en piston.

Fluiten/Sissen

Er is altijd een sissend geluid in bekrachtigde stuurinrichtingen. Dit geluid hoor je het best tijdens het parkeren en wanneer het stuur het einde van zijn traject bereikt heeft. Er is geen verband tussen het geluid en de prestatie van de stuurinrichting. Je hoeft niets te vervangen, tenzij het fluitende geluid extreem duidelijk te horen is.

Grommen

 • Obstructie in een leiding (Spoel het systeem volledig of vervang leidingen).
 • Schrammen in drukplaat, stootplaat of rotor van de pomp (Vervang de pomp).
 • Keerring in pomp die versleten is (Vervang pomp).
 • Laag olieniveau (Bijvullen).
 • Lucht in systeem (Ontluchten, alle verbindingen controleren of ze goed en stevig aangesloten zijn en of er geen lekkages zijn).

Gieren

 • Schrammen in lager van de pomp (Vervang pomp).
 • Losse of versleten riem (Vervang of pas aan).

Zwiepend geluid

 • Een defect aan klep van de pomp (vervang pomp of klep).