Goed spoelen en reinigen

Voor het plaatsen van een nieuw stuurhuis of een nieuwe stuurpomp is het belangrijk om het hydraulische systeem goed te spoelen.

In de praktijk blijkt dat het spoelen van het stuurhuissysteem door tijdgebrek wel eens vergeten wordt. Terwijl dit juist zo belangrijk is. In de leidingen van het systeem bevinden zich immers vaak nog kleine (metalen) restdeeltjes, afkomstig uit het oude stuurhuis of de hydraulische pomp. Niet spoelen betekent dat deze deeltjes opnieuw in het systeem terecht komen. Dit kan tot schade of lekkages leiden. Na montage moet het systeem nogmaals gespoeld worden om restanten, zoals de testolie, goed te kunnen verwijderen. Andere onderdelen zoals de stuurbekrachtigingspomp en leidingen kunnen nog resten vloeistof van de oude olie bevatten. Het vervangen van de vloeistof is bovendien een goed moment om het eventueel aanwezige stuurbekrachtigingsfilter te vervangen of er een te monteren.

Let op servoleidingen

Een andere belangrijke reden om het hydraulische systeem goed te spoelen vormen de servoleidingen. Een slecht functionerend stuurhuis of -pomp kan veroorzaakt worden door restanten van de leidingen in het systeem. De drukleidingen vergaan naar verloop van tijd en stukjes rubber en/of bezinksel verstoppen de verschillende openingen en kleppen van het systeem. Het is daarom verstandig om bij een vervanging van een stuurhuis of stuurpomp ook altijd alle servoleidingen te controleren. Aangezien de leidingen aan de binnenzijde vergaan, is dat moeilijk aan de buitenzijde te zien. Als er sprake is van harde of sponsachtige drukleidingen is het raadzaam om alle leidingen te vervangen. Vaak is het zo dat als er één leiding versleten is, waarschijnlijk alle leidingen aan vervanging toe zijn.

Checklist

Spoel nooit in een gesloten circuit. Koppel pas na het correct spoelen de retourleiding weer aan de stuurpomp.
Spoel voor en na montage van een nieuw onderdeel.
Vul tijdens het draaien van de motor steeds olie bij, tot uit de retourleiding zuivere olie komt.
De minimale hoeveelheid spoelolie bedraagt vier liter.
Let tijdens het spoelen goed op dat de pomp niet droog draait.
Hanteer bij het vastzetten de voorgeschreven aanhaalmomenten.
De levensduur van een stuursysteem wordt verlengd door het plaatsen van een Magnefine-filter.