Hoe voorkom je een defect aan de waterpomp?

De waterpomp is allang geen simpel auto-onderdeel meer. Een optimale circulatie van de koelvloeistof beĆÆnvloedt de motorprestaties en daarmee worden het brandstofverbruik en de emissies gereduceerd. Hoe zorg je er nou voor dat de pomp goed blijft ā€˜draaienā€™?

waterpomp

De waterpomp is een essentieel deel van de motor. De efficiĆ«ntie van een motor is immers grotendeels afhankelijk van de temperatuur en de waterpomp speelt daarbij een zeer belangrijke rol. De waterpomp is echter een slijtagedeel, dus een defect of storing is niet uitzonderlijk. Als we de storingen met betrekking tot waterpompen nader bekijken, valt aan aantal zaken op. In de meeste gevallen zijn de storingen te wijten aan ā€˜randzakenā€™ en niet aan de waterpomp zelf. Het is daarom verstandig om goed naar de uitvaloorzaken te zoeken, voordat je nieuwe pomp monteert. Waterpomp-defecten kunnen ook voorkomen door onzorgvuldig volgen van de montagerichtlijnen, waarbij vooral defecte interne pakkingen een belangrijke rol spelen bij een voortijdige uitval van de waterpomp.

Oorzaken en oplossingen

Een gemiddelde waterpomp sluist ongeveer 1,7 miljoen liter koelvloeistof binnen vier jaar of 100.000 km door het koelsysteem. Als een waterpomp uitvalt en wordt vervangen zonder een onderzoek naar de oorzaak van het defect, loopt de nieuwe waterpomp een groot risico op een nog kortere levensduur. Om dit te voorkomen, worden hieronder enkele schade-oorzaken en oplossingen opgesomd.

Drooglopen van de waterpomp

1.-DRY-OPERATION-OF-THE-WATER-PUMPKoelvloeistof koelt niet alleen de motor, maar is ook van levensbelang voor de smering van de waterpomp. Om de roterende delen in de pomp draaiende te houden en te beschermen tegen oververhitting en uitval, moeten de asjes en pakkingen van de pomp voortdurend gesmeerd worden door de koelvloeistof. Droogloop, zelfs voor een luttele seconden, kan de asjes en afdichtingen ruĆÆneren, met koelvloeistoflekkage als gevolg. Hoe kun je dit voorkomen? Controleer de werking van een nieuwe waterpomp nooit als deze nog ā€˜droogā€™ staat. Roteer een nieuw geĆÆnstalleerde waterpomp een paar keer met de hand na het bijvullen van het koelmiddel, zodat een kleine hoeveelheid koelmiddel de asafdichting en pakkingen smeert, voordat de motor wordt gestart. Je kunt de pomp voor montage ook in een reservoir gevuld met koelvloeistof zetten om zo het rotatievermogen te controleren.

Onjuist gebruik van pakkingen of montagepasta

2.-IMPROPER-USE-OF-SEALsOnjuist gebruik van pakkingen en montagepasta kan ertoe leiden dat de waterpomp niet goed geplaatst wordt, waardoor beschadigingen optreden die koelvloeistoflekkage tot gevolg hebben. Je voorkomt dit door oude pakkingen altijd te vervangen door nieuwe. Als een waterpomp geleverd wordt met een pakking of afdichting (o-ring of andere) is het gebruik van montagepasta meestal overbodig en zal uiteindelijk storingen veroorzaken. Gebruik montagepasta alleen wanneer de fabrikant dit adviseert. Als dit geval is, gebruik de pasta dan met mate. Een overdaad aan pasta kan de koelkanalen verstoppen en het koelcircuit vervuilen.

Verkeerde koelvloeistof

3.-BAD-OR-WRONG-COOLANTVerontreinigde koelvloeistof, niet-compatibele koelvloeistof of een mengsel van koelmiddelen van verschillende chemische samenstelling leidt tot voortijdige uitval van de waterpomp. Dit soort verontreiniging zien we meestal bij onvoldoende onderhouden koelsystemen. De vervuiling, vaak minuscule metaaldeeltjes en motorolie, hebben een schurend effect op de interne asafdichtingen en pakkingen van de waterpomp. Hierdoor ligt koelvloeistoflekkage op de loer. Wanneer ongeschikt koelmiddel wordt gebruikt, biedt dit niet het vereiste beschermingsniveau tegen roest en corrosie, waardoor belangrijke componenten onnodig slijten. Je voorkomt dit allemaal door het systeem volledig te laten uitlekken en het koelcircuit grondig te spoelen voordat je een nieuwe waterpomp installeert. Vul het systeem vervolgens met de voorgeschreven koelvloeistof. Dat is belangrijk omdat het koelsysteem tegenwoordig componenten van verschillende materialen bevat. De noodzaak om deze componenten te beschermen tegen roest en corrosie is de belangrijkste reden om door de fabrikant goedgekeurde koelvloeistoffen te gebruiken.

Onjuiste installatie riemaandrijving

4.-DEFECTIVE-OR-IMPROPERLY-INSTALLED-BELT-DRIVE-COMPONENTSHet spreekt voor zich dat een verkeerde montage van de riemaandrijving van een waterpomp funest is voor de levensduur van de pomp. Een versleten of verkeerd geĆÆnstalleerde riem of spanner zorgt voor de uitval van de waterpomp, net zoals een verkeerd geĆÆnstalleerde waterpomp negatief zal uitpakken voor de riemaandrijving. Vervang daarom de riemaandrijving en waterpomp tegelijkertijd. Alle onderdelen hebben immers vaak hetzelfde aantal kilometers afgelegd. Wil je zeker weten dat je alles voor een goede vervanging in huis hebt, bestel dan gewoon zoā€™n praktische speciaal samengestelde kit. Monteer alles volgens de montage-instructies met de voorgeschreven spanprocedures en aanhaalmomenten.

Is minimale koelvloeistoflekkage normaal?

Wanneer een waterpomp nieuw is, is minimale lekkage gebruikelijk omdat het enige tijd duurt voordat de mechanische asafdichting zich gezet heeft (inloopperiode). Wanneer de lekkage aanhoudt en na de inloopperiode zelfs toeneemt, is dit wel reden tot bezorgdheid. Het kan wijzen op vroegtijdige uitval van de waterpomp.