Homologatie en het milieu

Nog niet zo lang geleden had de uitlaat slechts de functie van het afvoeren van de uitlaatgassen naar de achterkant van de auto en het dempen van het geluid.

De moderne uitlaat is daarentegen een essentieel onderdeel van de uitlaatgasreiniging en onmisbaar voor de juiste afstelling van de motor.

Om die juiste afstelling te verkrijgen en daardoor te zorgen dat het milieu zo min mogelijk belast wordt, is het van belang dat altijd een gehomologeerde uitlaat wordt gemonteerd. Gehomologeerde uitlaten en katalysatoren zijn te herkennen aan het e-keur merk wat ingeslagen moet zijn in de uitlaat zelf. Een sticker met het e-keur nummer is niet toegestaan. Maar hoe zit het met de verschillen die niet zichtbaar zijn? Hieronder een opsomming wat aan de binnenkant van de uitlaat en de katalysator de verschillen zijn tussen een gehomologeerde en niet-gehomologeerde uitlaat. De binnenkant maakt immers in de meeste gevallen het verschil.

Katalysator

Het belangrijkste onderdeel van de katalysator is het monoliet. Het monoliet zorgt er voor dat de katalysator zijn reinigende werking goed en langdurig uitvoert. Het monoliet is ook voor 85 procent verantwoordelijk voor de kostprijs van de katalysator. Dit komt omdat in het monoliet edelmetalen zoals platinum, palladium en rhodium worden gebruikt. De budgetfabrikanten zorgen er voor dat deze edelmetalen vrijwel niet aanwezig zijn, zodat de kostprijs van de katalysator gedrukt kan worden. Rhodium wordt in veel gevallen in het geheel niet toegevoegd, omdat het bij controle vrijwel niet gedetecteerd kan worden. Als niet de correcte hoeveelheden edelmetalen worden toegepast en het gebruikte monolietoppervlak te gering is, zal deze katalysator zijn reinigende werking slechts 20.000 km kunnen volhouden. Een katalysator van Romax werkt daarentegen optimaal gedurende 80.000 – 120.000 km.

Uitlaat

In verschillende publicaties heeft Romax het afgelopen jaar aangetoond dat het binnenwerk van een uitlaat van doorslaggevend belang is voor een juiste werking van een uitlaatsysteem. Indien het binnenwerk van de uitlaat niet correct is, zorgt het systeem voor een te hoge of te lage tegendruk. In beide gevallen levert dit schade aan kleppen, katalysatoren, lambdasensoren, bougies en overige motordelen. Het is daarom van groot belang dat alleen gehomologeerde uitlaatdelen worden gemonteerd. Een  budgetuitlatenfabrikant is niet in staat uitlaatdelen met de juiste tegendruk, het correcte geluidsniveau en een lange levensduur te leveren. Romax uitlaten zorgen voor de juiste tegendruk en zijn niet schadelijk voor overige onderdelen.

4G-Agar

Romax heeft onlangs ook een diagnosesysteem geïntroduceerd: 4G-Agar. Deze diagnosesoftware helpt de monteur om op eenvoudige wijze een diagnose te stellen van de toestand van het uitlaatsysteem en te bepalen waar zich een storing voordoet. Dankzij de software is het mogelijk op een snelle en doeltreffende manier een storing te verhelpen, zonder daarbij onnodig lang te moeten zoeken naar het defecte onderdeel. 4G-Agar herkent ook direct als een uitlaatdeel niet gehomologeerd is. Het diagnosesysteem kan dit bepalen, omdat in het geval van een niet-gehomologeerde uitlaat de tegendruk niet correct is. Een verkeerde tegendruk is echter niet het enige wat gedetecteerd wordt door de 4G-software. De software is ontworpen om een groot aantal motorproblemen te ontdekken, zoals:

 • storing van de lambdasensor
 • verroeste uitlaatonderdelen (intern en extern)
 • niet-gehomologeerde uitlaten (verkeerde tegendruk)
 • gesmolten katalysatoren
 • versleten katalysatoren
 • verstopte uitlaten of katalysatoren
 • problemen met de ontsteking (bougies, bedrading)
 • problemen met motorcompressie
 • storing van de temperatuursensor
 • luchtlekken in het inlaatsysteem; luchtlekken in het uitlaatsysteem
 • vervuild luchtfilter
 • verstopte inlaatkleppoorten enz.

 

OE-roetfilter

Vanaf 2002 zijn de meeste dieselauto’s, met name die van de PSA-groep, uitgerust met een affabriek gemonteerd roetfilter. Dit roetfilter moet vanaf 80.000km tot 120.000km worden vervangen door een nieuw roetfilter. Het exacte kilometrage hangt af van het gebruik van de auto. Het is niet mogelijk om met de auto door te rijden als in het dashboard wordt aangegeven dat het roetfilter verstopt is. Bij montage van een nieuw roetfilter moet te allen tijde ook de katalysator worden vervangen. De door Romax geleverde OE-roetfilters zijn volledig identiek aan de affabriek geleverde roetfilters en kunnen derhalve zonder enige aanpassing worden vervangen. Maar let op: de OE-roetfilters zijn niet vergelijkbaar met de retrofit roetfilters die Romax ook levert. De retrofit roetfilters zijn bedoeld voor voertuigen die affabriek geen roetfilter gemonteerd hebben. Op de OE-roetfilter zit geen subsidie, omdat deze reeds is verwerkt in de aanschafprijs van het voertuig. Op ‘mijngrossier’ zijn de nieuw toegevoegde toepassingen te zien en te bestellen.

Het diagnosesysteem 4G-Agar wordt gratis verstrekt aan het autobedrijf. Bovendien is het systeem eenvoudig te installeren op een computer. De 4G-Agar software is te bestellen via uw mijngrossier.nl.

Homologatie, wat is het nut? 8 aandachtspunten

 1.  De typegoedkeuringsprocedure (homologatie) van de verschillende onderdelen van een uitlaatsysteem (waaronder dempers en katalysatoren) begint met een proces waarbij men de originele onderdelen van de autofabrikant vergelijkt met de uitlaatdelen die men op de vervangingsmarkt wil introduceren. Typegoedkeuring biedt zowel het autobedrijf als de consument de garantie dat de prestaties van het uitlaatsysteem voor wat betreft tegendruk en geluidsniveau absoluut identiek zijn aan die van het originele product. Indien dit namelijk niet zo is, zal het betreffende uitlaatdeel niet gehomologeerd worden.
 2. Typegoedkeuring betekent dat het voertuig optimale motorprestaties zal leveren en dat het brandstofgebruik ongewijzigd blijft ten opzichte van de door de fabriek opgegeven waarden.
 3. Binnen de Europese Unie is het verboden om dempers en katalysatoren te monteren die geen typegoedkeuring hebben. Op de montage van producten zonder typegoedkeuring staan strenge sancties.
 4. Het belangrijkste aspect van een goedgekeurde demper of katalysator is dat de gebruikte componenten worden getest op juiste tegendruk voor optimale motorprestaties. Afwijkingen in de tegendruk (hoger of lager) resulteren in het permanent weglekken van onverbrande benzine (koolwaterstoffen) en zuurstof tijdens het moment van klepoverlap. De weggelekte koolwaterstoffen en zuurstof komen in het monoliet van de katalysator terecht en komen spontaan tot ontbranding, waarbij temperaturen tot 1.850° Celsius kunnen ontstaan. Doordat de katalysator is bedoeld voor bedrijfstemperaturen rond 500° Celsius ontstaan kleine versmeltingen in het monoliet, dat daardoor ernstige schade (verstopping) oploopt.
 5. Een gesmolten katalysator is herkenbaar aan een karakteristiek kloppend geluid onder de auto. Een gesmolten katalysator komt daarom ook nooit in aanmerking voor garantie!
 6. Naast de beschadigde katalysator leidt de weggelekte benzine en zuurstof die onverbrand de verbrandingsruimte verlaten en in de katalysator terecht komen bovendien tot een hoger brandstofverbruik en slechtere motorprestaties.
 7. Tegelijkertijd – als gevolg van het feit dat er meer vervuilingsdeeltjes in de katalysator terechtkomen – worden niet alle schadelijke gassen omgezet in onschadelijke gassen. Hierdoor verlaten meer vervuilingsdeeltjes de uitlaat, met meer schade voor milieu en gezondheid tot gevolg.
 8. In de nieuwste auto’s (na Euro IV) kan het gebruik van een uitlaatsysteem zonder typegoedkeuring leiden tot ernstige schade en vroegtijdige defecten aan complexe en kostbare systemen als DPF (roetfilter), breedband lambdasondes, katalysatoren enz.