Honda Civic 4DR Hybrid rijdt, maar accu- en motor-storingslampje branden

De Honda Civic 4DR Hybrid uit 2006 wordt door de ANWB gestart en rijdt. Echter blijven het acculampje en motorstoringslampje branden, waarna de auto bij het autobedrijf wordt neergezet. Een eerste diagnose leert dat er een probleem is met het elektrische circuit van de Honda.

Informatie Honda Civic in dit artikel

Merk: Honda
Model: Civic
Type: 4DR Hybrid
Motorcode: LDA2
Probleem: accumanagement, elektriciteit, aandrijflijn, DC/DC omvormer

In de garage blijkt dat de 12 Volt accu van de auto leeg is en niet wordt opgeladen. De Honda kan nog wel met een startbooster gestart worden. Ook nu kan de auto nog rijden, maar het waarschuwingslampje van de accu en het motorstoringslampje blijven branden. Automotive Techline wordt ingeschakeld om te assisteren bij het oplossen van het probleem.

De verbrandingsmotor van deze Honda Civic wordt normaal gestart door de Integrated Motor Assist (IMA). Dat is de High Voltage elektromotor die tussen de motor en de versnellingsbak gemonteerd is. Als er in het hoogspanningssysteem onverhoopt een storing optreedt, wordt de motor gestart door de conventionele 12 Volt startmotor. Als de auto op 12 Volt start, merk je dit omdat er niet direct gestart wordt als je de sleutel omdraait, maar ook aan het conventionele startmotor geluid.

De Honda in dit artikel wordt door het 12 Volt systeem gestart, wat duidt op een mogelijke storing in het hoogspanningssysteem. De helpdesk adviseert om de 12 Volt accu te laden, de hybride-regeling uit te lezen en om de individuele cellen van het hoogspanning-pakket te controleren. Bij het uitlezen van het hybride-regeling, blijken de volgende foutcodes te zijn opgeslagen: 

  • P09A94: Gelijkspanningsomvormer lager spanning
  • P1435: Accu lading ongelijkmatig
  • P1570: Hybride accu eenheid functioneringsstoring
  • P0A7F: Hybride accu eenheid toestand verslechtering

De spanning van individuele cellen van het hoogspanning-pakket, moet onder belasting tussen de 10 en 14 Volt zijn. De cel-spanningen worden gecontroleerd en zijn allemaal tussen de 13,6 en 13,8 Volt en, gezien de bovenstaande foutcodes, hoger dan verwacht.

Automotive Techline adviseert om de fouten te wissen en te controleren of de motor op hoogspanning aan wil slaan. Als de motor op hoogspanning aanslaat, moet de minimale celspanning van iedere individuele cel van het HV accupakket gecontroleerd worden.

De fouten worden gewist, maar code P09A94 is direct na het wissen opnieuw in het geheugen opgeslagen. Later zijn ook de andere foutcodes weer aanwezig. Uit een meting blijkt ook dat de 12 Volt accu niet geladen wordt. De hoogspanningsaccu blijkt ongeveer 75 procent geladen te zijn. Met draaiende motor zijn alle cellen van de hoogspanningsaccu ongeveer 16 Volt.

De DC/DC converter zorgt voor het laden van de 12 Volt accu. Ondanks de juiste hoogspanning in het HV-accupakket  wordt de 12V accu niet geladen. Dit duidt in combinatie met de code P09A94 op een defecte DC/DC converter. De foutcodes en meetwaarden wijzen echter ook op een verslechterde conditie van de hoogspanningsaccu. Toch wordt besloten bij het grootste probleem te beginnen. Na het vervangen van de DC/DC converter zijn de fouten te wissen, en wordt de 12 Volt accu weer geladen.

basisinstelling

Automotive Techline is powered by AutoNiveau.

Meer van dit onderwerp weten?

Ander nieuws?