Is uw RI&E op orde?

RI&E

Een ondernemer loopt risico’s, dat weet u als geen ander. Het product waarin u investeert moet aanslaan, uw klanten dienen te betalen, en een inbraak in uw bedrijf probeert u te voorkomen. Allemaal risico’s. Dat hoort nu eenmaal bij het ondernemerschap. Zolang alles goed gaat, verdient u er met uw medewerkers een boterham mee. Met een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) dringt u de risico’s voor uw medewerkers en uw bedrijf terug.

Kent u alle risico’s? Ook voor uw medewerkers en uw materieel?

Maar wat als er plotseling een ongeval met een machine gebeurt? Een medewerker gevaarlijke stoffen binnenkrijgt? Of als iemand uitvalt door Corona of omdat hij of zij te zwaar werk heeft, of te veel? Dan staat de productie stil, of moet u het met een persoon of personen minder doen. Daar komen nog de kosten van verzuim en mogelijke reparaties bij. Bovendien brengt het uw goede naam in gevaar. Kortom, behoorlijke risico’s!

Risico Inventarisatie en Evaluatie

U heeft vast wel eens gehoord van een Risico Inventarisatie en Evaluatie, ofwel RI&E. Een RI&E is eigenlijk twee dingen: een inventarisatie van alle veiligheids- en gezondheids) risico’s in uw bedrijf, en een Plan van Aanpak (PvA) met de oplossingen. Met die twee zaken kunt u de risico’s voor uw medewerkers en uw bedrijf terugdringen. Door samen met uw medewerkers aan de slag te gaan met het Plan van Aanpak zal tevens uw medewerkerstevredenheid stijgen en het ziekteverzuim afnemen.

Ingewikkeld? Dat valt mee. Belangrijk is een RI&E wél. Zo belangrijk dat de overheid de RI&E via de Arbowet verplicht heeft gemaakt voor alle ondernemers met personeel. De inspectie SZW controleert hier op dit moment actief op. en de RI&E is in vele gevallen ook opgenomen als vereiste in uw polisvoorwaarden van verzekeringen.

Aanbieding voor u:

Fource & Full Fource Partners willen haar relaties graag zoveel mogelijk facilitairen en ontzorgen. Daarom heeft Fource samen met Wijvoldoen voor al hun relaties een menukaart samengesteld voor het uitvoeren van de RI&E. Indien u gebruikt wenst te maken van de diensten van Wijvoldoen kunt u contact opnemen met uw Fource grossier. Zij zorgen ervoor dat een van de Wijvoldoen medewerkers contact met u zal opnemen voor het inplannen van de afspraak.

Meer van dit onderwerp weten?

Ander nieuws?