Kies voor een betrouwbare brandstoftoevoer

Brandstofsystemen van moderne motoren zijn technische hoogstandjes. Het gebruik van hoogwaardige vervangingsdelen is daarom niet meer dan logisch.

De brandstofpomp is het kloppende hart van de brandstofvoorziening. De functie van de pomp is om voldoende brandstof te bezorgen met de druk die voor de injectie nodig is. Hoe langer hoe meer dient de elektrische brandstofpomp ook als een voorpomp voor de moderne, directe injectiesystemen, zowel bij benzine- als bij dieselmotoren. Het is duidelijk dat een brandstofpomp dus te allen tijde topprestaties moet leveren. Daarom is het belangrijk om bij een vervanging voor topkwaliteit te kiezen. Dit garandeert goede prestaties en een lange levensduur.

Minder vermogen?

Te vaak blijkt dat montage van inferieure brandstofpompen gesprongen brandstofleidingen en brand tot gevolg heeft door een te hoge druk in de brandstofaanvoer. Daarnaast kan er ernstige motorschade ontstaan als gevolg van het blokkeren van een brandstofpomp. Verder zijn er hinderlijke storingen mogelijk, omdat de pomp in kwestie niet specifiek voor een bepaald motortype ontwikkeld blijkt te zijn. Ook kan het brandstofverbruik en het geluidsniveau aanzienlijk hoger uitvallen. Onvoldoende brandstoftoevoer leidt tot minder motorvermogen en een beperkte rijdynamiek. Bovendien kan er schade aan het volledige elektronische systeem ontstaan door onaangepaste ontstoring bij minderwaardige brandstofpompen.

Hoogste marktdekking

Bosch heeft in 1967, samen met het eerste benzine-injectiesysteem, de eerste elektrische brandstofpomp in productie gebracht. Sindsdien levert de systeemleverancier aan nagenoeg alle autofabrikanten injectiedelen voor eerste montage. Ook in de vervangingsmarkt biedt Bosch de hoogste marktdekking. Naast complete brandstofpompmodules en praktische reparatiekits levert Bosch ter vervanging ook nog de oudere inlijn pompen.

Goed alternatief: reparatiekits

Een interessante productrange voor het autobedrijf vormen de Bosch-reparatiekits voor de brandstoftoevoer. Deze kwaliteitskits, die met name beschikbaar zijn voor wat oudere auto’s, voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen als de brandstofpompen voor eerste montage. In het verleden moest altijd de volledige opvoermodule vervangen worden. Het kitconcept past volledig bij een nieuwe manier van repareren: vervang alleen dat wat nodig is, in plaats van de volledige opvoereenheid, inclusief onder andere behuizing en niveausensor. Het complete pakket met aan slijtage onderhevige onderdelen is prijstechnisch interessant en bespaart vaak ook installatie- en demontagetijd. De klant vaart er wel bij. De voertuigspecifieke reparatiekits van Bosch bevatten onder meer een pompelement, een filter en aansluitingsmateriaal. Bovendien kan de monteur terugvallen op een zeer gebruiksvriendelijke Nederlandstalige montagehandleiding die de nodige handelingen stap voor stap met foto’s beschrijft.

Hoog rendement

Via ‘mijngrossier.nl’ zijn uiteraard ook de complete brandstofmodules van Bosch beschikbaar. Deze eerstemontagekwaliteit op het gebied van elektrische in-lijn en in-tank brandstofpompen, brandstofopvoermodules en niveausensor- en zuigmodules is op kentekenniveau te vinden. Zoals van een Bosch-product verwacht mag worden, overtuigen ook deze delen door de inbreng van de allernieuwste technieken. De brandstofpompen en opvoereenheden van Bosch overtuigen met name door een hoog rendement (druk/opvoerdebiet), zonder pulsen met het oog op een constante injectiedruk. Bovendien is er sprake van een langere levensduur dankzij het filter met een groot oppervlak. Wat verder opvalt is de geruisloze werking en dus het hogere rijcomfort. In tegenstelling tot inferieure brandstofpompen elimineren de pompen van Bosch signaalfouten, dankzij een heel goede ontstoring met een ontstoringscondensator en -mof. Daarnaast kunnen brandstofpompen van Bosch volledig gerecycled worden en bevatten zij geen materialen die schadelijk zijn voo het milieu.