Kies voor het origineel

Bosch introduceerde begin jaren ’70 een luchthoeveelheidsmeter die tien jaar later werd afgelost door de eerste hittedraad-luchtmassameter. Met de komst van de hittefilm-luchtmassameter in 1990 werden de metingen preciezer dan ooit.

Door voortdurende ontwikkeling en nauwe samenwerking met nagenoeg alle autofabrikanten levert Bosch als marktleider alleen luchtmassameters die voldoen aan de eisen van deze fabrikanten. Dit betekent zeer strikte toleranties en een maximale levensuur. Dankzij de micro-elektronica en hybride technologie wordt de allerhoogste meetnauwkeurigheid gewaarborgd. De luchtmassameters zijn uitvoerig gekalibreerd, getest en goedgekeurd volgens de eisen en garantievoorwaarden van de autofabrikanten.

Het principe

Hittefilm-luchtmassameters registreren snel en heel precies de feitelijke luchtmassa en regelen op die manier een vooraf gegeven verhouding lucht/brandstof. Dat garandeert een optimale verbranding, zodat een beperkte uitstoot van schadelijke stoffen samengaat met een hoog rendement. Een hittefilm-luchtmassameter wordt gemonteerd in het inlaatkanaal, tussen het luchtfilterhuis en de turbocompressor of gasklep (bij benzinemotoren  zonder turbo). De luchtstroom wordt in de luchtmassameter over een dun, verwarmd membraan geleid. Naargelang de luchtmassa die voorbij stroomt, varieert de temperatuur. Deze variaties worden uiterst nauwkeurig gemeten door een aantal membraanweerstanden en gecontroleerd en gecorrigeerd door de elektronica in de sensor. Vervolgens worden de gegevens doorgegeven aan de motorelektronica. Daar wordt op basis van de meetgegevens de basisinspuittijd bepaald.

Bosch HFM 6 en 7

De jongste generatie luchtmassameters van Bosch is erop gericht om externe invloeden die het meetsignaal kunnen verstoren, zo veel mogelijk te beperken. De Bosch HFM 6 en HFM 7-meters beschikken over een vast, niet afschroefbaar sensorelement met hybridetechnologie. Dit levert een digitaal sensorsignaal waardoor de meetnauwkeurigheid verder verhoogt. Om er voor te zorgen dat vuil of corrosie het signaal niet verstoren, beschikken de luchtmassameters over een geĂŻntegreerde deflectie-bypass, een corrosievrije NTC-sensor Ă©n een gereduceerde drukval. De externe deflectie gebeurt via een systeem van roostertjes dat verontreiniging door vuildeeltjes, waterafscheidingen en olie voorkomt. Fijnere deeltjes worden in een tweede fase van de (lichtere) lucht gescheiden door een geĂŻntegreerde deflectie-bypass. Het resultaat: de nieuwe generatie luchtmassameters van Bosch houdt ruim 500 keer meer deeltjes tegen en is vrijwel onverwoestbaar.

Meer extra’s

De kwaliteit van een luchtmassameter wordt echter ook bepaald door ogenschijnlijk kleinere  zaken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan mogelijke corrosie aan een stekker of verbindingsdraad, slechte connectoraansluitingen of een slechte afdichting van de sensor of elektronica. Het lijken op het eerste gezicht details, maar ze zijn van grote invloed op het meetsignaal van de meter en dus ook op de prestaties en het verbruik. Een voorbeeld: als een auto met een 1.9 TDI (20.000 km p/jr) met een slecht werkende luchtmassameter rijdt, stijgt het brandstofverbruik met 20 procent! Bij een vervanging is het dus verstandig om voor originele kwaliteit te kiezen; het kan op termijn enorm veel kosten besparen.

Risico’s

Als een monteur bij een vervanging kiest voor een niet-originele luchtmassameter of alleen het sensorelement vervangt, kunnen de gevolgen ingrijpend zijn:

  • Onaanvaardbare curveschommelingen en dus een onnauwkeurige meting van de luchtmassa.
  • Stijging van het brandstofverbruik tot 20 procent.
  • Motorkenmerken veranderen: verlies van vermogen en koppel.
  • Gevaar voor motorschade door thermische en mechanische overbelasting.
  • Schade aan het uitlaatsysteem (katalysator).
  • Toename van schadelijke emissies.