Kies voor kwaliteitskat’s

De ene katalysator is de andere niet. De kwaliteitsverschillen zijn enorm.

In een katalysator worden de uitlaatgassen van de motor door een honingraat-vormige, keramische vulling met minuscule kanaaltjes gevoerd. Op de wanden van deze vulling, het monoliet, bevindt zich een coating die voorzien is van edelmetalen; platina, palladium en rodium voor driewegkatalysatoren. Deze coating, ook wel washcoat genoemd, zorgt voor een katalytische activiteit die schadelijke emissies omzet in niet-giftige gassen. Koolmonoxide (CO) wordt omgezet in kooldioxide (CO2), stikstofoxide (NOX) in azotum (N2) en koolwaterstoffen (HC) in waterdamp (H2O) en kooldioxide (CO2). De omvang van het monolietoppervlak is doorslaggevend of een katalysator goed functioneert of niet. Vooral omdat het monoliet onderhevig is aan een verouderingsproces door onder meer temperatuurverschillen. Voor een lange levensduur van het monoliet is een gelijkmatige verdeling van de temperatuur van groot belang. De aanwezigheid van het juiste isolatiemateriaal en een hitteschild kunnen voor de levensduur van een katalysator een wereld van verschil maken. Katalysatoren zonder hitteschild en isolatie verouderen zeer snel en verliezen snel hun katalytische werking.

Monoliet oppervlak van 7.000 m²

De effectiviteit van het monoliet van een katalysator neemt tijdens het gebruik van de auto af. Sommige factoren versnellen dit afbraakproces, zoals overmatige olieconsumptie van de motor of een éénmalig verkeerde ontsteking. Om aan de minimale eisen van de homologatie te voldoen en deze te waarborgen, zijn kwaliteitskatalysatoren voorzien van een maximaal monolietoppervlak. Daarnaast is ook de hoeveelheid edelmetalen, die de katalytische reactie veroorzaken, van belang. Een monoliet van een kwaliteitskatalysator heeft een werkzaam oppervlak van ongeveer 7.000 m² (voetbalveld) om aan de homologatie-eisen (twee jaar of 80.000 km reductie van schadelijke emissies) te voldoen. Het werkzame oppervlak van een zogenaamde budgetkatalysator blijft doorgaans ver onder 3.000 m² steken. Het ‘downsizen’ van het monoliet, zoals bij veel budgetkat’s het geval is, kan er dus toe leiden dat een ‘kat’ na enige tijd niet meer functioneert volgens de normen. De extra hoeveelheid monoliet en edelmetalen van een kwaliteitskatalysator verklaart naast het kwaliteitsverschil ook meteen het prijsverschil tussen een kwaliteitskatalysator en een budgetkat. Kies bij katalysatoren voor kwaliteit. Romax Original biedt gehomologeerde kwaliteitskatalysatoren: precies zoals het hoort. Katalysatoren met een ijzersterke, geïsoleerde behuizing, een maximaal monolietoppervlak en drie jaar garantie.