Klaar voor toekomstig airco-onderhoud?

waeco

Het aantal auto’s met een CO2-airco groeit gestaag. Om een professionele aircoservice te bieden, moet je als autobedrijf ook over een CO2-servicestation beschikken.

Nu autofabrikanten zoals Daimler en VAG starten met de levering van de eerste automodellen die gebruik maken van CO2 (R744) als koudemiddel, volgen ook de leveranciers van airco-servicestations met CO2-apparatuur voor airco-onderhoud. Of CO2 de onbetwiste opvolger van R134a wordt, is niet duidelijk. Wat nu het ultieme koudemiddel van de toekomst wordt, blijft de gemoederen in de automobielsector bezig houden. Opvolger R1234yf wordt nog steeds door sommige organisaties en autofabrikanten onder vuur genomen, omdat het als brandbaar gekwalificeerd wordt. Feit is dat de ontwikkelingen nooit stil staan en er dus ook altijd een zoektocht zal zijn naar schone en veilige koudemiddelen voor aircosystemen.

R744
Duidelijk is dat de volgende stap in de koudemiddelen-discussie wordt gezet door autofabrikanten Mercedes en de Volkswagen Groep met een keuze voor koudemiddel CO2 (R744). Dat beide Duitse autofabrikanten voor CO2 kiezen is niet zo gek: CO2 heeft een geweldig koelvermogen, het is niet brandbaar en CO2 is wereldwijd goedkoop verkrijgbaar. Bovendien belast het in de natuur voorkomende kooldioxide (CO2) het milieu duizendmaal minder dan het koudemiddel R134a. Een nadeel is de noodzaak van een zwaarder uitgevoerde en daarmee duurdere airco-installatie, vanwege de hoge druk waaronder deze aircosystemen werken.

Speciale regels
Een aircosysteem met koudemiddel CO2 werkt met druk tot wel 130 bar, wat veel meer is dan de huidige R134a- en R1234yf-aircosystemen. Dit stelt hoge eisen aan de gebruikte componenten en de aircoservice-apparatuur. CO2-apparatuur meet bijvoorbeeld continu de drukverhoudingen in het servicestation en het aircosysteem om potentiële gevaren uit te sluiten. Bovendien gelden er als je met CO2-apparatuur werkt speciale regels. Vakkundige toepassing hiervan vereist specifieke vakkennis. Omdat CO2 ongeveer 1,5 keer zwaarder is dan lucht, moet er, net zoals bij R134a en R1234yf, bijvoorbeeld goed op de ventilatie van de werkplaats en werkplek gelet worden. De grenswaarde van CO2 op de werkplek is 5.000 ml/m3 (ppm). Daarom controleren sommige CO2-aircostations de omgevingslucht van de werkplek. Als de gemeten waarden maar enkele procenten afwijken van de normale lucht, wordt het aircoservicestation automatisch uitgeschakeld.