Klaar voor nieuwe diesel

De samenstelling van de huidige dieselbrandstof vraagt om aanpassingen in de motor. Filterfabrikant Purflux doet dat onder meer met de gepatenteerde Diesel3Tech™-technologie.

Purflux_filter
De noodzaak van het gebruik van schone brandstoffen wordt in de toekomst steeds groter. Ouderwetse dieselolie zal dan ook langzaam bij de pomp verdwijnen. Het aanbieden van een mix van standaard- en biodiesel is tegenwoordig zelfs verplicht voor de Nederlandse pomphouders. Onderdelen gebruikt in de hedendaagse auto zullen hier op voorbereid moeten zijn. Het toenemende gebruik van deze nieuwe dieselbrandstoffen is het resultaat van verscherpte EU-emissienormen, de dalende olievoorraad en de stijgende kosten die met de winning van de olie gemoeid gaan. Kenmerkend voor nieuwe dieselolie is het lage zwavelgehalte en toenemende aandeel van plantaardige en dierlijke oliën. Een groot nadeel van deze mix- en biodiesels is echter de verhoogde concentratie water in de brandstof.

Brandstoftoevoer

De nieuwe ontwikkelingen op het gebied van brandstoftechnologie stellen nieuwe eisen aan de onderdelen die wij gebruiken. De groene trend die de verbruiksprestaties van hedendaagse dieselmotoren naar een hoger niveau heeft gebracht, resulteert in de ontwikkeling van nieuwe soorten onderdelen. Vooral op het gebied van verbeterde inspuittechnieken is de laatste jaren veel progressie geboekt. De enorme inspuitdrukken waar de motoren van tegenwoordig mee werken, maakt ze veel gevoeliger dan de simpele dieselmotoren van weleer. Voor een optimale werking en levensduur van deze injectietechnieken is een schone, onvervuilde brandstofaanvoer absoluut noodzakelijk. Zelfs de allerkleinste vuildeeltjes vormen een bedreiging voor de brandstofaanvoer. Het sleutelcomponent in deze almaar lastigere opgave is het brandstoffilter. Purflux loopt voorop met de ontwikkeling van innovatieve brandstoffilters die tegen deze zware taak zijn opgewassen.

Diesel3Tech™-technologie

Na ruim drie jaar test- en ontwikkelingswerk introduceerde Purflux eind 2009 de eerste filters met de gepatenteerde Diesel3Tech™ technologie. Deze technologie is geschikt voor gebruik van alle soorten dieselbrandstoffen verkrijgbaar in de Europese markt. De geavanceerde brandstoffilters van Purflux zijn buitengewoon efficiënt, omdat zij in één filterelement drie verschillende filtermaterialen verenigen. De eerste laag filtermateriaal verspert grote vuil- en waterdeeltjes de toegang tot binnendringen in de motor. De tweede laag filtert de hardnekkige vuildeeltjes en gomdeeltjes. Deze gomdeeltjes met een rubberachtige structuur ontstaan tijdens het filterproces in de eerste laag van het filter. Zonder de juiste maatregelen verstoppen deze deeltjes de injectoren. Met alle gevolgen van dien. De derde en laatste laag filtermateriaal garandeert dat minimaal 95 procent van de waterdeeltjes in de brandstof achterblijft in het brandstoffilter. Met name de hoge mate van waterafscheiding verkleint het risico op schade van de onder hoge druk werkende inspuitsystemen. Filters met deze unieke technologie streven vaak zelfs het originele filter voorbij in efficiëntie, capaciteit en duurzaamheid. Dit type filter wordt dan ook in toenemende mate gebruikt als eerste montage. Mijngrossier.nl levert een ruim assortiment van deze innovatieve Purfluxbrandstoffilters.