Maak accuservice tot een succes deel 2 – hoe test je een accu?

De komende weken besteed mijngrossier.nl aandacht aan accuservice. Je leest alles wat je moet weten om van accuservice een succes te maken. In deel 2 behandelen we wat de beste manier is om een accu te testen.

Als we de nationale en internationale pechstatistieken van de wegenwachters bekijken, valt op dat accuproblemen al vele jaren lang in de top staan. Vaak is meer dan 1/3 van alle klachten te herleiden naar de accu. Als je daar storingen van de dynamo en startmotor bij optelt, heb je bijna de helft van alle pechoorzaken te pakken. Betekent dit dat het autobedrijf een steekje laat vallen en omzet laat liggen? Het is in ieder geval een reden om te bekijken wat er eigenlijk voor nodig is om de accuservice tot een succes te maken. Hoe test je eigenlijk een accu?

Vroeger werden accu’s getest met een zuurweger. Deze mat het soortelijk gewicht (of beter: de soortelijke massa) van het elektrolyt. Sinds accu’s onderhoudsvrij zijn en dus geen vuldoppen meer hebben, kan dat niet meer. Daar hoeven we niet rouwig om te zijn. De soortelijke massa van het elektrolyt zegt namelijk alleen iets over de ladingstoestand van een accu. Is een startaccu in een auto 100% geladen dan is de soortelijke massa hoog (1,28 gr/ml). Bij een 80% geladen accu is de soortelijke massa 1,245 gr/ml. Boeiend, maar de ladingstoestand (State of Charge) kun je ook prima achterhalen met een digitale voltmeter. Bij een 100% geladen accu meet je een rustspanning van 12,7 V. Is de accu 80% geladen, dan meet je 12,5 V. Boven die grens kun je zeggen dat de accu geladen is. Accufabrikanten adviseren direct bij te laden als de rustspanning 12,4 V of lager is. Een steeds terugkerende of langdurende lage ladingstoestand zorgt voor sulfatering. Dat onomkeerbare proces heeft een negatieve invloed op de gezondheidstoestand van een accu.

accustatus-indicatie-led

Deuk in de tank

Die gezondheidstoestand, of State of Health, zegt iets over het gedeelte van de accuplaten dat nog actief is. Is de SoH van een accu laag dan kun je dit vergelijken met een brandstoftank waar een flinke deuk in zit. Zelfs als je die voltankt (SoC = 100%) kom je nog niet ver. Een accu met een slechte SoH haalt niet meer de koudstartstroom die ervan verwacht mag worden. Kortom, de ladingstoestand zegt niets over de gezondheid van een accu. En het zijn de ladingstoestand en de gezondheidstoestand samen die bepalen of een accu op een koude winterochtend voldoende ampères kan leveren om de motor aan te slingeren. Vandaar dat SoC en SoH samen SoF genoemd worden: State of Function.

Conductancemeting

Een goede accutester meet dus niet alleen de rustspanning, maar ook de SoH. Dat laatste doet hij volgens het zogenaamde conductance-principe. Hij meet de interne geleiding en weet daarmee de interne weerstand van de accu. Die waarde zegt iets over de hoeveelheid plaatmateriaal dat (nog) actief is in de accu en is daarmee een goede indicator voor de gezondheidstoestand van de accu.

Aandacht voor test

Als je een accutester aansluit voor een accutest, zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten.

  • Sluit de accutester het liefst rechtstreeks aan op de accupolen. Aansluiten op de hulp- of jumpstartpolen kan door een verkeerde weerstand van de kabel tussen bijvoorbeeld minpool en hulppool invloed hebben op de uitslag van de meting.
  • Stel de tester goed in. Deze moet immers weten om wat voor type accu het gaat en of die in het voertuig getest wordt of daarbuiten. Verder is het van belang aan te geven of het om een AGM-, EFB-, gel- of conventionele accu gaat. De verschillende accutypes vragen namelijk om een ander testalgoritme.
  • Daarna vraagt de tester om de opgegeven koudstartstroom en de meetstandaard waarmee die CCA-waarde (Cold Cranking Ampères) is vastgesteld. Dat kan DIN, IEC, EN, SAE of JIS zijn. Deze info vind je op de accu. Soms in de vorm van een ETN-code, vaak ook als QR-code die je met je telefoon kunt aflezen.
  • Als de meter gaat testen, doet deze de conductancemeting en meet de accuspanning. Let op: De accuspanning kan verhoogd zijn als de auto net gereden heeft. Houd je tester daar geen rekening mee, dan moet je er zelf aan denken om voor de meting even de lampen aan te zetten, zodat je de oppervlaktespanning wegneemt.
  • Check naast de accu ook het laadsysteem. Een goede tester meet het laadsysteem onder vier verschillende bedrijfsomstandigheden: bij stationair toerental, bij stationair toerental met stroomverbruikers aan, bij verhoogd toerental en bij verhoogd toerental met verbruikers aan. Laat de klant vervolgens weten dat het accu- en laadsysteem goed of onvoldoende functioneren.

Bekijk hieronder de video van de Midtronics Accutester MDX-335P:

 

 

Bron: Een whitepaper over accu’s testen. Een uitgave van Midtronics B.V.