Dit moet je weten over de olie van een nieuwe airconditioning compressor

Nieuwe airconditioning compressoren zijn gevuld met een basishoeveelheid olie. Omdat veel compressoren in de meest uiteenlopende automerken en modellen gebruikt worden, moet voordat de compressor wordt ingebouwd de olie-inhoud gecontroleerd worden en voldoen aan de voorschriften van de betreffende autofabrikant.

Als er teveel of te weinig olie in de compressor zit, moet dit afgetapt of bijgevuld worden via de aftapplug of bijvulopening (afbeelding 1). Als de compressor geen aftapplug of vulopening heeft, moet de olie via de hoge- én lage-drukaansluiting afgetapt (afbeelding 2) en via de lage-drukaansluiting bijgevuld worden (afbeelding 3).

Tijdens het bijvullen moet de compressor-as meerdere keren gedraaid worden. Vul de compressor met de door de autofabrikant voorgeschreven hoeveelheid olie. Verdeel de olie gelijkmatig door de compressor-as opnieuw een aantal keren te draaien. Als het niet mogelijk is om de volledige oliehoeveelheid in de compressor te krijgen, kan de resterende hoeveelheid via het aircoserviceapparaat in het koudemiddelcircuit worden gebracht.

Let op dat de pomp gevuld wordt met de juiste viscositeit olie. Als de pomp gevuld is, moeten de aftap- en vulopening op de compressor weer worden afgesloten. Volg altijd de voorschriften die met iedere compressor meegeleverd worden.

Olie geeft belangrijke informatie over compressor-schade

Naar aanleiding van geluiden en andere problemen met de airco-installatie, worden compressoren vaak overhaast en onterecht als oorzaak aangewezen. In de meeste gevallen blijkt de compressor echter in orde en wordt de oorzaak van het defect niet door de compressor zelf veroorzaakt.

Om een goede diagnose te kunnen stellen, moeten altijd alle onderdelen van het airconditioningsysteem gecontroleerd worden. Bevestigingspunten van de compressor, de aandrijving, het expansieventiel, leidingen en een verkeerde hoeveelheid koudemiddel kunnen geluiden veroorzaken. De olie in de compressor kan daarnaast belangrijke informatie leveren over de oorzaak van een eventuele schade.

● Rode olie kan veroorzaakt zijn door teveel vocht in het systeem
● Zwarte olie duidt op een defecte compressor als gevolg van oververhitting
● Zilverkleurige olie moet worden onderzocht op metaaldeeltjes

De hoeveelheid olie in airconditioningsystemen wordt steeds kleiner en bedraagt in sommige gevallen slechts 80 milliliter. Om deze reden is het tijdens airco-onderhoud en het vervangen van onderdelen van groot belang de voorgeschreven hoeveelheid olie te respecteren en goed te controleren.

Gebruik van juiste olie is essentieel

Er zijn veel verschillende soorten oliën voor airconditioning compressoren op de markt. Het is essentieel dat het aircosysteem met de juiste olie gevuld wordt. Verkeerde olie kan kostbare schade aan het hele aircosysteem veroorzaken. Volg voor de juiste olie altijd de technische handleidingen van de autofabrikant.

Compressor-olie speelt tijdens het vervangen van de compressor, het navullen van het systeem tijdens de aircoservice én het goed functioneren een essentiële rol in het aircosysteem. Een veilige en duurzame werking van de airconditioning wordt bepaald door de kwaliteit van de compressorolie. Kies altijd voor een hoogwaardige juiste olie. Olie van inferieure kwaliteit veroorzaakt -net als bij een automotor- verhoogde slijtage, vroegtijdig uitvallen en verlies van de wettelijke en fabrieksgarantie.

PAG-olie

PAG-olie is volsynthetisch en wordt door veel auto- en compressor-fabrikanten in verschillende viscositeiten gebruikt in aircosystemen met koudemiddel R134a. Nieuwe speciale PAG-oliën 46 YF en 100 YF (er is ook nog een PAG 150) zijn er voor aircosystemen met koudemiddel R1234yf. PAG-olie is geschikt voor de smering van de meeste aircosystemen in personenauto’s en bedrijfswagens. Let bij gebruik van PAG-olie wel goed op de juiste viscositeitsklasse. Neem ook hier altijd de service- en onderhoudsinformatie van de autofabrikant in acht.

Het nadeel van de synthetische PAG-olie is dat het hygroscopisch is en vocht uit de omgeving aantrekt. Sluit een aangebroken PAG-olie verpakking na gebruik onmiddellijk af. De olie is na opening van de verpakking beperkt houdbaar. Dit geldt ook voor de verse olie in de reservoirs van het aircoserviceapparaat.

PAO-olie 68

PAO-olie 68 is geschikt voor koudemiddel R134a en R1234yf en, in tegenstelling tot PAG-olie, niet-hygroscopisch en er hoeft maar 1 in plaats van 3 soorten op voorraad gehouden te worden. PAO 68 blijft gedurende 15 jaar goed en draagt bij aan een hoger vermogen van het aircosysteem. De olie is verkrijgbaar mét en zonder UV contrastmiddel.

PAO-olie 68 heeft als eigenschap dat het vooral daar zit waar het wezen moet, in de aircopomp. Een oliefilm zorgt dat bewegende onderdelen in de compressor beter afgedicht en gesmeerd worden. Hierdoor daalt de bedrijfstemperatuur, is er minder slijtage, stijgen de bedrijfszekerheid en levensduur, zijn ze stiller en gebruikt de compressor minder energie. PAO 68 is compatibel met andere airco-compressor oliën.

POE-olie

POE-olie is alleen geschikt voor airconditioningsystemen met koudemiddel R134a en in hybride voertuigen met een elektrische compressor die af-fabriek met POE-olie zijn gevuld. Let op: er zijn ook elektrisch aangedreven compressoren voor hybride voertuigen die af-fabriek met speciale PAG-olie gevuld zijn.

De olie voor elektrisch aangedreven compressoren komt in contact met elektrische onderdelen zoals de spoel van de elektromotor. De olie mag geen negatieve invloed hebben op materialen in de compressor en moet kortsluiting voorkomen.