Nieuwe uitlaatdemper: vervang ophangrubbers

Trillingen in het uitlaatsysteem zijn een belangrijke reden dat uitlaatdempers vervangen moeten worden.

Overmatige trillingen in het uitlaatsysteem zijn een belangrijke oorzaak dat uitlaatdempers extreem belast worden, schade oplopen en uiteindelijk kapot gaan. De klant wordt vervolgens geconfronteerd met een hoge rekening. Deze ongewenste trillingen worden meestal veroorzaakt door oude of beschadigde uitlaatrubbers. De problemen kunnen eenvoudig vermeden worden door bij het monteren van nieuwe uitlaatdelen ooknieuwe ophangrubbers te monteren.

Temperatuur

De ophanging van een uitlaat bestaat voornamelijk uit rubber en de levensduur van dit materiaal hangt grotendeels af van de weersomstandigheden. Belangrijker is echter de temperatuur van het uitlaatsysteem. Als rubber lange tijd aan een hoge temperatuur blootgesteld wordt, verandert de chemische samenstelling van het materiaal. Het rubber wordt harder en minder elastisch. Specifiek voor uitlaatrubbers geldt nu dat alle trillingen direct aan het uitlaatsysteem worden doorgeven in plaats van deze te absorberen. Het gevolg: schade aan het uitlaatsysteem.

Inspectie

Om te controleren of de uitlaatrubbers de oorzaak van uitlaatschade zijn, dient het punt waar de buizen aan de demper gelast zijn geïnspecteerd te worden. Zit de buis aan het uitlaatdemperomhulsel los en is er een perfecte cirkel of halve cirkel te zien? Dan is het probleem veroorzaakt door trillingen via verharde of broos geworden uitlaatrubbers. Het is dus raadzaam om bij de vervanging van een uitlaatdemper ook de ophangrubbers te vervangen. Ook omdat een defecte demper veroorzaakt door oude rubbers niet geaccepteerd wordt voor garantie.