Nissens’ aanbevolen spoelmethoden aircosysteem

Koudemiddel en olie werken onder hoge druk en temperatuur waardoor de gevoelige onderdelen zoals de compressor en expansie ventiel de juiste werking hebben. Voor een optimale werking is een absoluut schoon systeem een vereiste. Het spoelen van het systeem wordt daarom dan ook sterk aangeraden door AC experts en de meeste compressor fabrikanten. Verder is spoelen ook de enige manier om erachter te komen of de juiste, aanbevolen hoeveelheid olie aanwezig is voor het betreffende model.

Vervuiling, verontreinigd koudemiddel en olie of het verkeerd gebruik van toevoegingen kunnen vrij snel verstoppingen veroorzaken in het AC-systeem. De filter-droger, condensorbuisjes, expansie ventiel en regelventielen van de compressor raken gemakkelijk verstopt. Verstopping in het AC-systeem leidt tot een hogere druk en hierdoor neemt ook de temperatuur toe. Waardoor de compressor wordt blootgesteld aan abnormaal hoge temperaturen. Ook vocht en vervuiling zorgen voor een veranderde samenstelling van de olie, waardoor die zijn smerende werking verliest.

Oplossing

Om problemen te voorkomen raden Nissens en mijngrossier.nl aan om het systeem altijd te spoelen bij vervuiling, verstopping, een niet goed werkende filter-droger of bij het verkeerd gebruik van toevoegingen zoals UV tracer en lekstop middelen.

Ook bij het monteren van een nieuwe compressor is spoelen van het systeem een must. Verkoolde olieresten, metaalschilfers en andere vervuiling, die de oorzaak waren voor het uitvallen van de compressor, kunnen ervoor zorgen dat ook de nieuwe compressor in korte tijd zal uitvallen indien niet gespoeld wordt.

Bovendien is spoelen de enige betrouwbare manier om het juiste volume olie te constateren. Na het spoelen en de service met de AC-machine kan de juiste hoeveelheid en soort olie worden toe-gevoegd. De volgende onderdelen kunnen niet worden gespoeld: compressor (vervang/bypass), expansie ventiel (bypass) en filter-droger (vervang). Bij enige twijfel van vervuiling na het spoelen in de condensor en verdamper wordt aangeraden deze te vervangen.

Aanbevolen spoelmethoden

Op de poster AC Systeem Onderhoud – Spoelen van het systeem van Nissens wordt stap voor stap uitgelegd hoe je de airco spoelt op verschillende methoden, namelijk met spoelmiddel, koudemiddel in combinatie met de AC machine en koudemiddel direct uit de fles. Let op! Na het spoelen mogen er geen resten van het spoel- of koudemiddel in het systeem achterblijven. Het circuit moet dus goed gevacumeerd worden.

Spoelmiddel
Dit proces wordt uitgevoerd met een speciaal ontwikkeld spoelmiddel. Dit gebeurt via een aparte spoelmachine die het spoelmiddel door het hele systeem draagt. Ook kan worden gekozen voor een directe inbreng via een drukhouder/spuitbus. Deze methode zorgt voor een uitstekende reiniging en alle vervuiling is verwijderd.

Koudemiddel & AC machine
Wanneer het systeem wordt gespoeld met R134A koudemiddel in combinatie met een AC-mahine, dan moet deze voorzien zijn van een spoelfunctie met speciale filters en een opvangbak voor de vervuiling. Deze manier van spoelen verwijdert losse deeltjes en oppervlakkige vervuiling, maar is niet effectief voor het verwijderen van hardnekkige vervuiling en sludge.

Koudemiddel direct uit de fles
Het systeem kan ook gespoeld worden met verwarmd koudemiddel R134A. Een extra gasfles is nodig voor het opvangen van het vervuilde koudemiddel als ook een adapter en slangenset voor de juiste aansluiting. Deze manier van spoelen is zeer effectief voor loszittende en niet ernstige vervuiling maar is niet effectief bij hardnekkige sludge.

TIP: Gebruik aanvullend een kijkglas om eventuele vervuiling te zien, zoals de Nissens Visual Diagnostic tool. Dit stuk gereedschap is effectief en goedkoop en wordt dan ook aanbevolen voor een goede diagnose. Zowel voor, tijdens als na het spoelen kan dit gereedschap worden gebruikt.

Art. poster – 210 503 00 
Art. Visual Diagnostic Tool – 21500006