Nissens airco-compressoren nu met pre-filter

Nissens levert sinds kort bij een aantal compressoren een eenvoudig in de aanzuigleiding te monteren pre-filter. Dit speciale filter filtert na het spoelen achtergebleven vuildeeltjes, voordat ze in de compressor terecht komen. Het filter wordt voornamelijk geleverd bij compressormodellen, waar bij een geringe vervuiling het risico op uitval groot is.

Nissens-pre-filter

Aircodelenfabrikant Nissens heeft enkele jaren geleden het First Fit Concept gelanceerd. Hierbij wordt elk First Fit-product van de fabrikant voorzien van al het kleinmateriaal en alle cruciale montagedelen die voor een goede montage noodzakelijk zijn. Uiteraard geldt dat ook voor AC-compressoren. Deze worden standaard voorzien van een smeermiddel met de juiste viscositeit, PAG-olie, o-ringen in verschillende maten en hoeveelheden en relevante adapters. Nu wordt daar bij sommige AC-compressoren ook een pre-filter aan toegevoegd.

Onzuiverheden zuiveren

Nissens levert dit pre-filter niet bij alle compressoren, maar bij een specifiek aantal modellen. De ervaring leert namelijk dat bij een bepaald aantal compressoren bij een geringe vervuiling het risico op uitval groot is. Het pre-filter wordt geplaatst in de aanzuigleiding (lage druk) en vangt eventuele onzuiverheden op die zijn achtergebleven na het spoelen. Dit vuil zou zonder filter vrije doorgang hebben naar de compressor, waar de vervuiling grote schade kan veroorzaken aan de compressor en andere onderdelen. Plaatsing van het pre-filter kost slechts enkele minuten. Het filter is zo ontworpen dat het koudemiddel ongehinderd kan doorstromen zonder enig drukverlies.

Hart van de airco

Dat de compressor verschoont blijft van vuildeeltjes, is van groot belang. De compressor is immers het hart van het aircosysteem. Het is een geavanceerd onderdeel met tal van bewegende delen en bovendien één van de kostbaarste delen van het hele aircosysteem. Tijdens een cyclus wordt het koudemiddel getransporteerd door de diverse componenten van het aircosysteem. Het koudemiddel wordt door de compressor aangezogen, gecomprimeerd en in het systeem geperst om zo een hoge en lage druk te creëren. Dit maakt omzetting van gasvormig naar vloeistof (en andersom) mogelijk. Hiermee is de compressor verantwoordelijk voor een juiste werking van het hele airco systeem.

pre-filter

 

Storing?

In veel gevallen worden storingen aan de compressor veroorzaakt door andere componenten van het aircosysteem. Om zeker van te zijn of bij een storing de compressor de oorzaak is, moet je een aantal zaken goed controleren. Functioneert de elektrische aansturing optimaal? Wordt de compressor op de juiste manier aangedreven, bijvoorbeeld door de multiriem van de motor. Is de smering, van groot belang voor de bewegende delen van de compressor, in orde?

Symptomen van een defecte compressor:

  • Geen koude lucht na het inschakelen van het aircosysteem.
  • Merkbaar verminderde werking met als resultaat minder koude lucht.
  • Lawaai afkomstig van de compressor (ratelend of schurend geluid).
  • Hevige vibraties of trillingen afkomstig van de compressor.
  • De compressor schakelt niet in (vaak visueel te controleren)

Veel voorkomende oorzaken van storingen aan compressoren:

  • Mechanische slijtage veroorzaakt door slechte smering, lekkage in het aircosysteem, onjuiste hoeveelheid of vervuild koudemiddel in het aircosysteem.
  • Onzuiverheden of vocht in het aircosysteem, ondeskundige service of onderhoud, een verzadigde filter-droger.
  • Geen aandrijving door bijvoorbeeld een defecte multiriem.
  • Een defect onderdeel in de compressor zelf (koppeling, lager, zuiger etc.)