Onjuiste aannames en vervangen onderdelen leiden af van oorzaak

Alfa Romeo 159 1.8 benzine 2010

Regelmatig benaderen monteurs de Automotive Techline-helpdesk over een auto met een storing waarop al van alles is vervangen, echter zonder het gewenste resultaat. Deze Alfa Romeo 159 is zo’n geval. De auto stottert en houdt in tijdens accelereren. Vervolgens gaat de motor in noodloop, waarna het stotteren verdwijnt. De krukassensor en beide nokkenassensoren zijn al vervangen, net als de bougies, het bobineblok en beide nokkenas-actuators. Zonder resultaat. Tijd voor een belletje naar de helpdesk.

Niet vreemd

Om te beginnen: het is niet heel vreemd dat de monteur bovengenoemde onderdelen heeft vervangen. Het vervangen van sensoren waarin een monteur een fout vermoedt, gebeurt in de praktijk regelmatig en vaak leidt dit ook direct tot de oplossing van de storing. Ook de gemeten foutcodes P0340 – sensor klepbediening uitlaat, P0015 – ‘B’ Camshaft Position – Timing Over-Retarded Bank 1 en P0365 – Camshaft Position Sensor ‘B’ Circuit Bank 1 wijzen in die richting. Toch was vooraf een goede diagnose stellen beter geweest. Het had in dit geval tijd en nodeloze kosten bespaard.​​​​

Scopebeeld

Daarom vraagt de helpdeskmedewerker de monteur een scopebeeld te maken aan de kant van de motor-ECU om mee te kijken met het signaal van de nokkenassensoren. De monteur vertelt er nog bij dat de distributieriem een paar weken daarvoor is vervangen. De timing is meerdere keren gecheckt en staat honderd procent zeker goed. Hij vraagt ook of het afwijkende nokkenassignaal misschien kan worden veroorzaakt door de gemonteerde imitatiesensoren, maar dit speelt volgens de helpdeskmedewerker geen rol. Omdat het scopebeeld dat de monteur heeft aangeleverd lastig af te lezen is, vraagt de helpdeskmedewerker om een nieuw scopebeeld, van twee krukasomwentelingen en 1 nokkenasomwenteling.

Speling?

Uit dit nieuwe scopebeeld blijkt dat zowel de voeding als massa stabiel blijft, maar dat het nokkenassignaal afwijkt van het normale beeld. Volgens de helpdeskmedewerker kan dit worden veroorzaakt door een nokkenassensor of de signaalgever op de nokkenas. Hij vraagt de monteur te controleren of er speling op de nokkenassen zit, waardoor de sensor een foutmeting zou weergeven. Volgens de monteur is er van speling op de nokkenas geen sprake, maar hij ontdekt wel iets anders. Het toonwiel blijkt los te zitten, waardoor je dit ten opzichte van de as kunt draaien. Deze ring met tandjes zit normaal onwrikbaar op de nokkenas geperst. Dat deze is losgeraakt, is waarschijnlijk te wijten aan een productiefout. Volkomen logisch dus dat de motor-ECU steeds een positie afleest, die anders is dan de werkelijke positie van de nokkenas.

Niet elektronisch, maar mechanisch

De monteur had de oorzaak van het stotteren en inhouden gezocht in de elektronica van de motor. Gezien de symptomen van de storing geen vreemde gedachte. Stap voor stap meten en zo oorzaken kunnen uitsluiten, bracht uiteindelijk de boosdoener aan het licht: een losse gever op de nokkenas. Was die in een eerder stadium ontdekt, dan waren al die nieuw gemonteerde onderdelen niet nodig geweest.

De Automotive Techline is powered by AutoNiveau.

Ander nieuws?