Opel Corsa diesel regeleenheid in de war

ECU

Vanwege een ander probleem is de motorregeleenheid van de Opel Corsa 1.3-liter viercilinder diesel uit 2010 vervangen door een nieuwe. Na enige tijd rijden begint de motor echter in te houden om uiteindelijk af te slaan. Het (nieuwe) probleem blijkt nochtans niets met het oude te maken te hebben.

De auto wordt door een sleepdienst naar het autobedrijf gebracht. De motor wordt gestart en slaat weer aan. Vervolgens wordt de motorregeleenheid uitgelezen en op fouten gecontroleerd. Dat dit geen sinecure is blijkt, want in het geheugen van de regeleenheid blijkt een nieuwe foutcode ‘P0090 druk regelklep brandstof verdeelleiding spanning te laag’ opgeslagen te zijn. Van de oude initiële problemen waar de ECU voor vervangen werd, is geen sprake meer.

Gebruikte regeleenheid

De monteur besluit de brandstofdruk te controleren welke tot aan de hogedruk pomp in orde blijkt te zijn, maar daarna niet meer. Ook de montage van een andere (gebruikte) motorregeleenheid lost het probleem niet op en de motor wil er zelfs niet meer mee aanslaan. Als de originele ECU weer aangesloten wordt is foutcode P0090 verdwenen, maar is het oude oorspronkelijke probleem waarvoor de auto in de eerste plaats naar de garage kwam weer terug.

Hierop besluit het autobedrijf Automotive Techline in te schakelen. De technisch specialist hoort de historie van de auto aan en vraagt de monteur of er een retourleiding op de brandstofrail zit. Dit blijkt niet het geval te zijn. De helpdesk adviseert om de brandstofdruk tijdens starten te meten. Deze blijkt met 1.150 Bar bij 200 (start)toeren veel te hoog te zijn. De aandacht wordt hierop verlegd naar de regelklep waar de foutcode P0090 naar verwijst.

De technisch specialist merkt op dat bij deze auto twee verschillende soorten brandstofsystemen voorkomen en kunnen er – afhankelijk van het gemonteerde systeem – één of twee regelkleppen op de brandstofrail gemonteerd zijn. In de technische informatie van de diagnoseapparatuur wordt aangegeven dat de regelklep van deze auto links op het brandstofsysteem gemonteerd is. Bij controle blijkt echter dat deze klep helemaal niet aanwezig is.

Onderdelen database

Als vervolgens de online onderdelen database geraadpleegd wordt, blijkt dat – hoewel er door het regelsysteem wel een foutcode op gegeven wordt – voor deze Corsa de betreffende regelklep niet beschikbaar is. Op de vraag van de helpdesk of er een verkeerde ECU geleverd en gemonteerd kan zijn, antwoord de monteur dat de leverende partij aangeeft dat dit niet mogelijk is en dat de ECU’s onderling uitwisselbaar zijn.

De proef op de som wordt genomen door op basis van het VIN-nummer dat in de originele ECU opgeslagen is in het onderdelenprogramma de regelklep te bestellen. Voor deze ECU blijkt inderdaad de verdachte klep aanwezig en bestelbaar te zijn.

De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat de geleverde ECU waarin foutcode P0900 gegenereerd wordt helemaal niet bij de Corsa hoort. De foutcode op de regelklep ontstond omdat de klep niet aanwezig was, terwijl dit volgens de regeleenheid wel het geval zou moeten zijn.

Er zijn twee mogelijkheden om dit probleem op te lossen; de donor ECU op basis van het VIN van de auto van de juiste software voorzien of een regeleenheid monteren die bij deze motoruitvoering hoort. In deze case wordt gekozen voor de tweede optie. De juiste ECU wordt besteld en gemonteerd, waarna de auto weer als vanouds functioneert.

De Automotive Techline is powered by AutoNiveau.

Meer van dit onderwerp weten?

Ander nieuws?