Originele roetfilters en het regeneratieproces

Naast originele DPF’s levert ‘mijngrossier’ binnenkort ook regeneratievloeistoffen.

Vervangingsmarkt originele Diesel Partikel Filters (DPF)

Deze DPF’s van Romax Original voldoen volledig aan de specificaties voor eerste montage en worden via ‘mijngrossier.nl’ razendsnel geleverd. De originele Romax-roetfilters kunnen zonder meer gemonteerd worden in het uitlaatsysteem. Er is hierbij geen afstelling van het motormanagement noodzakelijk. De Romax-roetfilters zijn immers identiek aan de roetfilters zoals die gemonteerd zijn door de autofabrikant. De DPF’s van Romax reduceren stofdeeltjes van dieselemissies met 95 tot 99 procent, net zoals dat bij affabriek gemonteerde roetfilters het geval is. Om dit hoge reductiepercentage te realiseren, moet het regeneratieproces van het filter optimaal zijn. Hoe werkt dat nu precies?

Ontbranding

Oppervlaktefilters in originele uitrusting worden wereldwijd gebruikt vanwege hun hoge filtratierendement van 95 procent en hoger. Voor dit type filter moet de roetlading goed gecontroleerd worden. Zodra het vooraf bepaalde niveau van roetlading bereikt is, wordt het filter geregenereerd door de temperatuur van de uitlaatgassen te verhogen. Dit gebeurt voornamelijk door een combinatie van het later of achteraf injecteren van dieselbrandstof. Deze regeneratie kan zich op elk moment voordoen en geschiedt onder alle werkomstandigheden, zonder dat de bestuurder er iets van merkt. Brandstofadditieven en katalytische lagen op het filter helpen het regeneratieproces eveneens. Voertuigen uitgerust met een additief systeem maken gebruik van een doseersysteem dat katalytische vloeistof aanbrengt in de brandstof, waardoor de ontbrandingstemperatuur van het roet met 150°C daalt en dus tot snelle verbranding leidt.

Regeneratievloeistof

Als de fijnstofdeeltjes in het filter verzameld zijn, moeten deze verwijderd worden om verstopping en functiestoornissen te voorkomen. Ze kunnen alleen verwijderd worden door middel van verbranding. Hiervoor worden er voortdurend nanokristallen uit de EOLYS™ regeneratievloeistof toegevoegd aan de roetdeeltjes die in het filter verzameld zijn. Met behulp van deze vloeistof worden deze fijnstofdeeltjes volledig, snel en regelmatig verbrand bij een lagere starttemperatuur. Hierbij wordt de werking van het filter op lange termijn niet in gevaar gebracht. Filterregeneratie duurt slechts twee of drie minuten en gebeurt automatisch om de 500 tot 1.000 km. De EOLYS™regeneratievloeistof wordt geleverd in twee versies voor voertuigen van de PSA groep. Voor auto’s van 1 november 2002 en ouder: DPX 42; voor auto’s vanaf 1 november 2002: DPX 176. Deze regeneratievloeistoffen zullen binnenkort aan het Romax-assortiment worden toegevoegd en leverbaar zijn via ‘mijngrossier.nl’.

Vervangingsproces

Alle auto’s die zijn uitgerust met een DPF die werkt met behulp van additieven moeten tussen 40.000 en 80.000 km geïnspecteerd worden. Tijdens deze controle vinden een aantal werkzaamheden plaats, zoals het bijvullen van het additief, controle van de conditie van het filter en de katalysator en indien nodig de vervanging van het filter. Indien de DPF vervangen wordt, moet tegelijkertijd de katalysator vervangen worden. Naarmate het voertuig meer kilometers rijdt, worden meer ontvlambare roetdeeltjes (voornamelijk spoeldeeltjes) en as -ontstaan door smeerolie en brandstofadditieven- in het filter verzameld. Ondanks de sterke ontwikkeling van regeneratievloeistoffen, neemt de filtercapaciteit van een roetfilter langzaam af naarmate het voertuig meer kilometers maakt. Als het punt van verzadiging is bereikt en het filter niet meer kan regenereren, moet het originele dieselpartikelfilter vervangen worden door een nieuwe.

Het DPF dient vervangen te worden als:

  • als het MIL (storingslampje) op het dashboard brandt.
  • als de kilometerstand van het voertuig tussen 80.000 en 120.000 km ligt, afhankelijk van de DPF-generatie (controleer voor meer informatie de handleiding van het voertuig). Het is raadzaam om altijd de technische handleiding van een auto te raadplegen voordat een DPF vervangen wordt.