Piepende remmen. Hoe zit dat nou?

Het is een veelgehoorde klacht van klanten: piepende remmen. Hoe ontstaat remgeluid en wat kun je er tegen doen?

piepende remmen

Remgeluid is een van de belangrijkste redenen waarom klanten in de werkplaats komen. Het is vaak een bron van ontevredenheid, ook van klanten die over het geheel genomen zeer tevreden zijn over de services van het autobedrijf. Piepende remmen, zoals het meestal door de klant wordt omgeschreven, is een complex probleem. Er is geen allesomvattende oplossing. Remgeluid kan veroorzaakt worden door meerdere bronnen en kent dus ook net zoveel oplossingen.

Wat is remgeluid?

Om het probleem remgeluid goed te kunnen omschrijven is het allereerst nodig om het begrip ‘remgeluid’ te definiëren. Remgeluid ontstaat in de meeste gevallen door het trillen van een onderdeel in het wielgedeelte van het voertuig: tussen de band en de verbinding met het chassis. Deze trilling kan voorkomen in een van de onderdelen van wiellager tot kogelgewricht. Het wordt dus niet altijd door een remblok veroorzaakt, hoewel de oorzaak daar vaak wordt gezocht. Het is normaal dat zich in het remsysteem verschillende trillingen voordoen, maar vaak zijn deze vanwege de frequentie of de intensiteit niet hoorbaar. Alleen als de trilling toeneemt ontstaat een hoorbaar geluid. Bestuurders van auto nemen verschillende geluiden waar en geven daar een eigen interpretatie aan. Het loopt uiteen van hevige trillingen, knarsen, piepen tot ultrasone trillingen.

Wat veroorzaakt remgeluid?

Als de intensiteit van het geluid zeer sterk is, komt dit door een versterkingseffect door overlapping van de impulsfrequentie en de resonantiefrequentie van sommige onderdelen van het remsysteem. Anders gezegd, twee of meer trillingen treden tegelijkertijd op of één trilling neemt toe in intensiteit en het remblok fungeert als microfoon. Wanneer het remblok de remschijf raakt, wordt het geluid versterkt en de trilling hoorbaar.

Welke soorten geluid worden waargenomen?

soort rem geluiden
Soorten geluid door bestuurders waargenomen

LAAGFREQUENTE ZWARE TRILLINGEN

Het gaat hier om een diep geluid met een frequentie lager dan 300 Hz, dat meestal ontstaat uit macrotrillingen van een onderdeel van het remsysteem, zoals de remschijf.

Oorzaken

 • Slechte tolerantie
  – Slechte verbinding met de naaf
  – Excessieve variatie in schijfdikte (DTV). 
 • Beschadiging van de schijf

Oplossing
Schijf vervangen: een bestaande beschadiging aan de schijf kan de trilling veroorzaken, of de schijf kan beschadigd zijn door trilling veroorzaakt door slechte bevestiging van de schijf op de naaf. Het is verstandig om alle oppervlakken die smering behoeven te reinigen en te smeren.

GEMIDDELD FREQUENTE TRILLINGEN – knarsen

Geluid met een frequentie tussen 300 en 5000 Hz dat meestal ontstaat door microtrillingen in de remklauwzuiger of in een ander onderdeel van de reminrichting of ophanging.

Oorzaken

 • Verminderde werking van de remklauwzuiger en/of de schuivende delen van een van de remklauwen
 • Oneffenheid van het werkoppervlak van de schijf, als gevolg van onjuiste montage of schurend remblok
 • Remblokken die niet goed passen, met name na herplaatsing
 • Onjuiste plaatsing van antipiepmateriaal (plaatjes e.d.)
 • Schijfdikte onder minimumdikte

Oplossing

 • Oppervlakken van onderdelen van de niet goed werkende remklauw reinigen en smeren
 • Maatregelen nemen om te zorgen dat de effenheid van de schijf na bevestiging aan de naaf binnen een tolerantie van 0,1 mm blijft. Oppervlak naaf reinigen, oppervlak schijf afdraaien, etc.
 • De remschijf vervangen
 • Remblok correct installeren
 • De antipiepplaat en de accessoires op de juiste manier installeren
 • De intensiteit van de trilling(en) dempen d.m.v. antipiepplaatjes of remblokken met geluidsdempende functies

HOOGFREQUENTE TRILLINGEN – piepgeluid

Geluid met een frequentie boven de 5 kHz.

Oorzaken

 • ‘Piepgeluid’ heeft verschillende mogelijke oorzaken, maar meestal gaat het om een moleculaire trilling in het remblokmateriaal tijdens contact met de remschijf

Oplossing

 • De remblokmodule vervangen. Controleer ook of de juiste accessoires op de juiste wijze zijn gemonteerd (zoals de remklauwklemmen)

TRILLINGEN OP ZEER HOGE FREQUENTIE – ultrasone trillingen

Geluid met een frequentie boven 12 kHz. Dit ligt boven de bovengrens van het menselijk gehoor