Problemen bij condensor corrosie

De condenser is geplaatst aan de voorzijde van de auto samen met een aantal andere warmtewisselaars in het motorcompartiment. De condenser is van cruciaal belang in het AC systeem. Het zorgt ervoor dat het koudemiddel verandert van gasvormig naar vloeistof. Dit gebeurt door middel van het condensatie proces waarbij de warmte wordt onttrokken uit het koudemiddel en vermengt met de buitenlucht.

condenser-2

Omdat de condenser het meest wordt blootgesteld aan de buitenlucht is dit van invloed op de werking en levensduur. Vooral klimaten met een aanzienlijke hoeveelheid regen, sneeuw en vochtigheid hebben grote invloed op de condensor. Het strooien van zout in de wintermaanden verhoogt aanzienlijk het risico van corrosie van de condensor. Een gecorrodeerde condensor functioneert niet meer naar behoren (verlies van lamellen) en dit is van invloed op de werking van de rest van het AC systeem. De druk in het systeem zal oplopen (onvoldoende koeling) en dit heeft vooral zijn weerslag op de werking van de compressor.

Veel compressor claims zijn te wijten aan een niet goed werkende condenser. Door een gecorrodeerde condensor raakt de compressor oververhit en zal uitvallen.

Mogelijke problemen

Versleten lamellen – Zelfs als de condenser niet lekt kan de werking onvoldoende zijn door gecorrodeerde lamellen. De corrosie zal zich hechten aan de lamellen waardoor deze niet voldoende koelt

Gebrek aan lamellen – Na verloop van tijd zullen gecorrodeerde lamellen uit de condenser vallen. Hierdoor zal de werking van de condenser (en dus het hele AC systeem) aanzienlijk verminderen en leiden tot eventuele compressor schade door oververhitting. Het ontbreken van slechts 1 rij lamellen beinvloed de werking van de condenser met 3%

Lekke condensor – Testen hebben aangetoond dat een condensor met ontbrekende lamellen, door corrosie en door (zout) water, uiteindelijk zal gaan lekken. Het lek wordt veroorzaakt doordat de stevigheid van de constructie afneemt naarmate de lamellen zijn aangetast of zelfs verdwenen. Als de condensor gaat lekken zal er koudemiddel uit het systeem ontsnappen en zal het systeem niet meer naar behoren functioneren. Het smeermiddel (wat samen met het koudemiddel door het systeem wordt getransporteerd) zal ook verdwijnen en hierdoor ontsaat schade aan de andere AC componenten (vooral de compressor)

Aanbevolen oplossing

Regelmatige visuele controle van de condenser kan dure AC systeem reparaties voorkomen. De eerste signalen van corrosie of lekkage moeten worden gezien als een serieuze bedreiging van de werking van het AC systeem. Vooral de onderzijde van de condensor dient te worden gecontroleerd. Dit deel vangt immers het meeste vuil op. Olieplekken op de condenser wijzen op lekkage. Vervang altijd een condensor met gecorrodeerde of zelfs verdwenen lamellen. 

Kies bij het vervangen van een condensor voor een condensor met corrosie bescherming. Dit verlengt de levensduur aanzienlijk. Geavanceerde zoutwater tests hebben aangetoond dat condensors die worden behandeld met een corrosiewerende laag maximaal acht keer langer meegaan dan een onbeschermde condensor. Nissens heeft meer dan 500 verschillende condensors met deze corrosie bescherming.

Voorbeelden

verslechterde-lamellen

Zichtbaar verslechterde lamellen

corrosie

Meerdere rijen ontbrekende lamellen veroorzaakt door corrosie

Lekkage

Lekkage veroorzaakt door ontbrekende lamellen

condenser

Lijkt niet lek echter verkeert de condenser in zo’n toestand dat deze niet goed meer werkt en moet worden vervangen