R1234yf: ben jij er klaar voor?

R1234yf

Het koudemiddel R1234yf is nog steeds omstreden. Toch verschijnen er meer auto’s met dit koudemiddel in de werkplaats. Welk aircoservicestation heb je nodig? Heb je een certificaat nodig? Wij hebben wat feiten voor je op een rijtje gezet.

Op de brug verschijnen steeds meer auto’s met het koudemiddel R1234yf. Om de airco van deze relatief nieuwe auto’s te onderhouden heb je een geschikt servicestation nodig. De komende jaren heb je ook nog te maken met auto’s met R134a. Om die reden heb je ook het apparatuur nodig voor dit koudemiddel. Wil je op een lucratieve en professionele manier onderhoud en reparaties aan aircosystemen verrichten heb je dus twee verschillende servicestations nodig. Er zijn voldoende aanbieders die op deze trend inspringen en volledig geautomatiseerde servicestations voor beide koelsystemen aanbieden.

R1234yf: de feiten

Wat betreft de discussie over de verschillende koudemiddelen kunnen we een aantal feiten op een rijtje zetten. Er moest een vervanger komen voor het veel toegepaste en milieuonvriendelijke koudemiddel R134a. Deze milieubelastende koolwaterstoffluorideverbinding heeft een GWP (Global Warming Potential) van maar liefst 1430. Door de EU-verordening 2006/40/EC zijn autofabrikanten vanaf januari 2017 verplicht om bij de productie van auto’s met airco gebruik te maken van een koudemiddel net een GWP-waarde van maximaal 150. Alle ontwikkelingen zijn om die reden in de richting gegaan van het koudemiddel R1234yf. De invoering van dit nieuwe koudemiddel heeft als nadeel dat autobedrijven de komende jaren moeten gaan werken met twee verschillende aircoservice apparaten. De huidige R134a-apparaten zijn namelijk niet geschikt voor gebruik met R1234yf.

Certificaat

Door een aanpassing in de wetgeving mag de leverancier van koudemiddelen deze alleen nog leveren aan bedrijven waar een gecertificeerde monteur F-gassen werkzaam is. Om aan deze eis te voldoen moet de medewerker die handelingen aan het aircosysteem verricht (het vullen en leegmaken van een aircosysteem) gecertificeerd zijn. Het certificaat “Terugwinnen mobiele airco” is voor minimaal één medewerker noodzakelijk. Om dit certificaat te behalen, is een goede basiskennis van het koudemiddelcircuit met bijbehorende drukken en temperaturen een vereiste. Het certificaat is in slechts één dag te behalen via Automotive Academy.

R1234yf servicestation

Verplichte analyse

Auto’s die voorzien zijn van een R1234yf-systeem mogen pas een servicebeurt krijgen als er vooraf een gasanalyse is uitgevoerd. Zonder deze wettelijk verplichte analyse is het niet toegestaan om het resterende koudemiddel op te vangen of te recyclen. Op deze manier zorg je ervoor dat er tijdens de service geen samenvoeging met andere stoffen plaats vind in de interne cilinder van het aircoservice apparaat. Dit zou namelijk kunnen leiden tot een ongewenste substantie.

Verschillen

Om het verschil tussen de beide systemen te onderstrepen zijn de service aansluitingen anders. Volgens de wet mogen deze niet gelijk zijn. De service aansluitingen van een R1234yf onderscheiden zich in geometrische zin van het R134a-type. Dit houdt ook in dat de servicekoppelingen van de servicestations verschillen en niet uitwisselbaar zijn.

Werkplaats eisen

De eisen met betrekking tot de handhaving van en omgang met R1234yf worden door de Arbowet omschreven. In deze wet staan regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers te bevorderen. Het doel is vooral om ongevallen, veroorzaakt door het werk, te voorkomen. Met betrekking tot het koudemiddel R1234yf moeten vooralsnog minimaal de volgende maatregelen in acht worden genomen:

  • Tenminste eenmaal per uur luchtverversing van de gehele werkplaats.
  • Minimaal drie maal per uur luchtverversing van werk (smeer) putten.
  • Uitsluitend gebruik  van geschikte aircoservice apparatuur.

Persoonlijke beschermingsvoorschriften

Wat zijn de persoonlijke beschermingsvoorschriften met betrekking tot de omgang met het koudemiddel R134a en R1234yf? Indien je werkt met een koudemiddel moet je de volgende maatregelen in acht nemen:

  • Wanneer vloeibaar koudemiddel in contact komt met de huid kan dat tot ernstige bevriezingen leiden. Draag daarom altijd een veiligheidsbril en geschikte handschoenen (bijv. van fluorelastomeer).
  • Het is verboden te roken in de buurt van een geopende airconditioning.
  • Gasvorming koudemiddel is zwaarder dan lucht. Om die reden ontstaat er gevaar voor verstikking dicht bij de grond of in een werk (smeer) put. Zorg daarom altijd voldoende ventilatie.
  • Er mag niet gelast of gesoldeerd worden aan de delen van een gevuld airco systeem. Dat geldt ook voor las- en soldeerwerkzaamheden aan de auto als er delen van het aircosysteem op kunnen warmen.

Ventileren

R1234yf is geclassificeerd als mild ontvlambaar. Om een brandbare omgevingslucht te vermijden , moet er geventileerd worden volgens de normale werkplaatsvoorschriften. In de praktijk betekent dit ook dat de gasflessen ver verwijderd moeten zijn van open vuur en potentiéle ontstekingsbronnen. Daarnaast dient het stijgen van interne druk, als gevolg van te hoge omgevingstemperaturen voorkomen te worden.

Meer van dit onderwerp weten?

Ander nieuws?