Remlichten blijven branden door onverwachte reden

Remlichten

Een monteur meldt zich bij Automotive Techline met een Volkswagen Caddy waarvan de remlichten blijven branden zonder dat het rempedaal wordt bediend. Als foutcodedefinitie heeft hij gelezen: ‘Remlichtschakelaar onaannemelijk signaal’. Hieruit leidde hij af dat de remlichtschakelaar defect zou zijn, maar het vervangen ervan heeft niets opgeleverd. Tijd om de helpdesk te bellen.

Volkswagen Caddy 2.0 SDI 2004

Veiligheid

De helpdeskmedewerker legt uit dat het blijven branden van de remlichten een veiligheidsvoorziening op de auto is. Hierbij stuurt de ECU de remlichten bewust aan bij een storing in de aansturing van de remlichten. In dat geval blijft de auto zichtbaar voor achteropkomend verkeer, dat is immers veiliger dan helemaal géén remlichten. De remlichtschakelaar heeft een dubbel contact met aparte circuits. Als op een van de twee circuits een storing zit, geeft het systeem aan: ‘onaannemelijk signaal’, waarop de ECU reageert en de remlichten permanent blijven branden.

Rem of koppeling?

De monteur wordt naar de meetwaarden van de schakelaar gevraagd. Deze wisselen mee van 0V naar 12V. De buitenste remlichten krijgen 100% aansturing en het derde remlicht in het midden wordt bediend, terwijl de remlichtschakelaar op ‘niet bediend’ staat. De helpdeskmedewerker herinnert zich een vergelijkbare case, waarbij er een defect was aan de centrale elektronica. Voordat ze hierop verder gaan zoeken, vindt hij echter nog een andere mogelijke oorzaak: een defecte koppelingsschakelaar.

Gedeelde zekering

Om dit te controleren, vraagt de helpdeskmedewerker het elektrisch schema op van de Volkswagen Caddy. Hieruit blijkt dat de dubbele contacten van de remlichtschakelaar (S4.2 en S1.5 in onderstaand schema) en dat van de koppelingsschakelaar (B4.15) worden gezekerd door dezelfde zekering (F2.7) in de motorruimte. Bij een defect aan de koppelingsschakelaar brandt de zekering F2.7 door, waardoor ook direct een storing aan de remlichtschakelaar optreedt. De ECU gaat hierdoor in de veiligheidsmodus en de remlichten blijven branden.

Defecte koppelingsschakelaar

Met dit advies controleert de monteur de koppelingsschakelaar. Deze blijkt inderdaad defect waardoor bijbehorende zekering is doorgebrand. Nadat de monteur beide heeft vervangen, werkt de koppelingsschakelaar weer naar behoren en lichten de remlichten alleen weer op zodra het rempedaal wordt bediend.

basisinstelling

De Automotive Techline is powered by AutoNiveau.

Meer van dit onderwerp weten?

Ander nieuws?