Sleuteltip: Krukaspoelie check

Krukaspoelies zijn aan slijtage onderhevig. Om trillingen en extra slijtage van andere onderdelen te voorkomen, is regelmatige controle noodzakelijk. Enkele tips.

krukas-poelieVia de krukaspoelie wordt de riem aangedreven die de aandrijving verzorgt van onder meer de dynamo, de stuurbekrachtigingspomp en de aircocompressor. Krukaspoelies hebben echter meer taken: ze dempen sinds jaar en dag ook de torsietrillingen van de krukas. In moderne dieselmotoren voldoen deze traditionele poelies echter niet meer. Een moderne krukaspoelie van topkwaliteit moet ook lage frequentietrillingen van de motor bestrijden. Deze trillingen zijn een direct gevolg van de maatregelen die de autofabrikanten nemen om dieselmotoren schoner en zuiniger te maken. Het stationair toerental loopt terug, de compressieverhouding stijgt. Daardoor nemen de lage frequentietrillingen van de motor toe. Krukaspoeliefabrikant Corteco heeft dit probleem opgelost door de krukas en de riemaandrijving van elkaar los te koppelen. De krukaspoelie bevat twee rubber delen, die effectief de torsietrillingen en de lage frequentietrillingen bestrijden. Met krukaspoelies van Corteco worden de trillingen tot wel 90 procent verminderd.

Aan slijtage onderhevig

Ook de moderne, ontkoppelde krukaspoelie met geïntegreerde trillingdemper is aan slijtage onderhevig. Het advies luidt daarom om moderne krukaspoelies elke 60.000 kilometer te controleren. Daarnaast is het aan te raden om de krukaspoelie tegelijkertijd met de distributieriem te vervangen. Bij het vernieuwen van de distributieriem moet de krukaspoelie in de meeste gevallen immers toch gedemonteerd worden. Een versleten krukaspoelie leidt niet alleen tot meer geluid en trillingen, die de automobilist en zijn passagiers kunnen irriteren. Doordat de trillingen van de motor onvoldoende worden gedempt, worden de riemaandrijving en de aangedreven componenten ook zwaarder belast. Dat beperkt de levensduur van de diverse onderdelen. Ook daarom is het verstandig om niet op de vervanging van een krukaspoelie te bezuinigen.

Elke 60.000 km: visuele controle

Een simpele visuele controle kan defecten aan het licht brengen. Let op zaken zoals:

 • scheurtjes in het elastomeer
 • beschadiging van de riem
 • versleten bevestigingspunten
 • afwijkende vibratie van de riem
 • afwijkende bewegingen van de spanrol
 • ongebruikelijke geluidsproductie
 • afwijkende vibraties kunnen tot een riembreuk leiden en uiteindelijk aanzienlijke motorschade tot gevolg hebben
 • tijdige vervanging voorkomt toekomstige schade.

Elke 90.000 of 120.000 km

Vervang de riem samen met de krukaspoelie en de loop- en spanrollen. Neem daarbij de volgende tips in acht:

 • gebruik nooit een bandenlichter om de poelie te demonteren, maar trekgereedschap
 • gebruik een rubber hamer
 • vervang gebruikte bouten door nieuwe
 • draai de bouten niet met pneumatisch gereedschap aan
 • gebruik altijd een momentsleutel
 • vervang altijd de v-riem
 • volg de montage-instructies zoals Corteco die bij een nieuwe poelie meelevert.

Dynamisch testen

Wanneer een koude motor stationair draait en er is een snerpend gefluit of een gedreun hoorbaar aan de distributiezijde, is het hoog tijd om de krukaspoelie te controleren.

 1. Markeer de poelie als de motor niet draait.
 2. Start de motor en activeer tijdens het stationair draaien de elektrisch ramen, de airco, de verlichting en het stuurwiel.
 3. Stop de motor en controleer of de poeliemarkering nog in lijn ligt.

Als de poeliemarkering in lijn ligt, is de krukaspoelie in orde. Indien dit niet geval is, moet de krukaspoelie vervangen worden.

dynamische-poeliesKeuze voor Corteco

Dat mijngrossier.nl voor krukaspoelies van Corteco kiest, is niet zo vreemd. Corteco is namelijk een belangrijke eerstemontageleverancier die topproducten levert. De krukaspoelies van Corteco zijn geen standaard poelies: integendeel. Zij voldoen aan de modernste eisen wat betreft techniek, kwaliteit en comfort. Bovendien levert Corteco voor elk motortype een specifiek afgestemde poelie. De verschillen worden onder meer zichtbaar door toepassing van verschillende soorten rubber, afhankelijk van de trillingfrequenties die gedempt moeten worden. Verder levert Corteco het nagenoeg breedste assortiment krukaspoelies van OE-kwaliteit op de vervangingsmarkt. En dit aanbod wordt continue verruimd. Wie bestelt via mijngrossier.nl profiteert rechtstreeks van deze voordelen.