Spoelen aircosysteem is essentieel

Het  aircosysteem spoelen is één van de belangrijkste werkzaamheden als er reparaties aan het systeem zijn uitgevoerd. Bij de meeste autofabrikanten én fabrikanten van airco compressoren is spoelen na reparatie zelfs verplicht.

Let op: spoelen is niet hetzelfde als leeghalen (vacuümeren) en opnieuw vullen

Door het koudemiddelcircuit te spoelen, worden vuildeeltjes, schadelijke stoffen en verouderd koudemiddel en koudemiddel-olie uit het aircosysteem geëlimineerd en kostbare vervolgreparaties voorkomen. Onder andere de volgende verontreinigingen worden door spoelen verwijderd.

 • Metaalslijpsel door compressor-schade:
  Het vuil verstopt expansieventielen, smoorkleppen (nauwe orifice-tubes) en multi-flow onderdelen zoals de condensor en verdamper.
 • Vocht:
  Expansieventielen en nauwe orifices-tubes kunnen bevriezen
  Door de chemische reactie tussen koudemiddel, compressor-olie en vocht, kunnen zuren ontstaan die slangen en afdichtingsringen poreus maken. Het vocht kan diverse andere onderdelen in het aircosysteem corroderen.
 • Elastomeren (rubber):
  De rubberen elastomeer-deeltjes verstoppen de expansieventielen, orifice-tubes en multi-flow componenten.
 • Verontreinigde compressor-olie en koudemiddel:
  Door verontreiniging van koudemiddel of het mengen van verschillende koudemiddelen, kunnen zuren ontstaan. De zuren maken de slangen en afdichtingen poreus, waardoor als gevolg andere onderdelen in het aircosysteem ook aangetast kunnen worden

Door defecte airco-onderdelen, zoals verouderde filterdrogers en beschadigde compressoren, worden vuildeeltjes door het koudemiddel meegevoerd en door het hele aircosysteem verspreid. Als een beschadigde compressor alleen maar vernieuwd wordt zonder het aircocircuit te spoelen, verwoest het vuil de nieuwe compressor binnen de kortste keren opnieuw. Behalve de compressor, vernielt het vuil ook andere onderdelen zoals het expansieventiel, de smoorklep of de multi-flow componenten.

De verbindingsleidingen, airco-compressoren, expansieventielen, smoorkleppen en filterdrogers (accumulatoren) kunnen niet tegelijk met het koudemiddelcircuit gespoeld worden. Deze onderdelen moeten tijdens het spoelen overbrugd worden met adapters. Na het spoelen moeten de ventielen en filters vervangen worden. Andere systeemcomponenten moeten apart gespoeld worden met een chemisch middel (spoelvloeistof) en een adapter met spoel-pistool.

Na het spoelen moeten de resten van het spoelmiddel met stikstof uit het koudemiddelcircuit worden verwijderd en het circuit, eveneens met stikstof, worden gedroogd. Een combinatie van spoelvloeistof met stikstof is het meest effectief. De spoelvloeistof elimineert vuil, vastzittende deeltjes en uitgeharde afzetting. De stikstof droogt de onderdelen in het systeem.

Verouderde filter-droger

Dit zijn vier belangrijke redenen om het aircosysteem van een auto te spoelen.

 1. Verwijderen van metaalslijpsel als gevolg van een beschadigde compressor
 2. Elimineren van zuurresten als gevolg van binnengedrongen vocht
 3. Uitspoelen van verstoppingen door elastomeer-deeltjes
 4. Volledig verwijderen verontreinigd koudemiddel en koudemiddel-olie

Spoeltips auto airconditioningsysteem

 • Raadpleeg altijd de handleiding van de betreffende autofabrikant
 • Spoelen is niet hetzelfde als leeghalen en opnieuw vullen
 • Compressoren, ventielen, smoorkleppen en filterdrogers kunnen niet tegelijk met het koudemiddel circuit gespoeld worden
 • Vernieuw na het spoelen expansieventielen, smoorklep en filterdroger/accumulator
 • Verwijder alle spoelmiddel uit het systeem door de onderdelen te drogen met stikstof (geen perslucht)
 • Plaats eventueel een filterzeef in de aanzuigleiding van de compressor
 • Vul de compressor met de juiste specificatie en hoeveelheid olie (klik hier voor de specificaties)
 • Draai de as van de nieuwe compressor voor ingebruikname 10 keer handmatig rond
 • Vul na het vacuümeren het aircosysteem met het voorgeschreven hoeveelheid koudemiddel
 • Start de motor en wacht tot deze stabiel stationair loopt
 • Schakel de airconditioning gedurende tien seconden meerdere malen aan en uit
 • Controleer de systeemdruk en functies en of het systeem lekdicht is

Aircoservice en reparatie is specialistenwerk en kan niet zomaar door iedereen gedaan worden. Op onze Automotive Academy kun je alles te weten komen over mobiele airconditioningsystemen en opleidingen.