Stappenplan voor het uitlezen van een EOBD-systeem

Het uitlezen van een EOBD-systeem levert in de praktijk nogal eens problemen op. Om het EOBD-systeem correct te lezen en valkuilen te vermijden, is het handig om onderstaand stappenplan te volgen (bron: APK Keurmeester).

eobd

Bepalen brandstof

Is de brandstofcode van het te keuren voertuig een B, D of hybride dan volgt je onderstaand stappenplan voor de EOBD-uitlezing. In alle andere gevallen voer je een reguliere uitlaatgastest uit.

Datum eerste toelating

Heeft het te keuren voertuig een datum eerste toelating na 31 december 2005, dan voer je de EOBD-uitlezing uit.

eobd uitlezen

Aanwezigheid EOBD

Je kunt er vanuit gaan dat alle reguliere fabrieksvoertuigen, die in gebruik zijn genomen na 2005, zijn voorzien van een EOBD-systeem. De aanwezigheid van de stekkeraansluiting is natuurlijk een goede indicatie. Maar wist je bijvoorbeeld dat de dop van de brandstoftank bij een EOBD-voertuig, altijd vastzit aan de auto?tankdop

Aanwezigheid en werking MIL

De MIL moet aanwezig zijn en goed werken. Het waarschuwingslampje moet dus aangaan bij het op contact zetten van het voertuig. Als de MIL niet aanwezig is of niet juist werkt moet het voertuig worden afgekeurd voor de APK. Dit houdt echter niet in dat je kunt stoppen met de EOBD-uitlezing.

Aansluiten scantool en communicatie

Wanneer er geen communicatie tot stand gebracht kan worden met de EOBD, volgt er geen uitlezing. In dat geval wordt dan de normale uitlaatgastest uitgevoerd. Dankzij de eisen die aan de scantools gesteld zijn, zal dit echter alleen in zeer uitzonderlijke gevallen voorkomen.

Controle status MIL

status mil

De status van de MIL in de scantool moet overeenkomen met de situatie zoals je die ziet op het dashboard. LET OP: deze controle voer je uit bij draaiende motor. Dus als het lampje brandt bij lopende motor moet de status van de MIL “aan” zijn. Als het lampje uitgaat na het starten moet de status “uit” zijn. Wanneer de status MIL niet overeenkomt met de situatie op het dashboard is het een afkeur. Deze situatie houdt niet in dat u kunt stoppen met de EOBD-uitlezing.

Uitlezen P-codes in modus 3

Als er een P-code uit de afkeurlijst aanwezig is, wordt de auto afgekeurd. Wanneer er een andere P-code aanwezig is, moet aan het eind van de EOBD-uitlezing alsnog een normale uitlaatgastest uitgevoerd worden. Let op: de overige P-codes zijn niet van toepassing voor seriehybriden. Bij een seriehybride bent je nu klaar met de emissietest.

Controle Readiness-test

Controleer eerst in de scantool welke van de 11 deeltesten aanwezig zijn. De testen worden op verschillende manieren aangeven. Dat kan bijvoorbeeld met een 1 of een 0. Raadpleeg de handleiding van je scantool hoe dit wordt aangegeven. Controleer vervolgens of de testen van de aanwezige en ondersteunde systemen afgerond zijn. Vaak wordt dit ook weer met een 1 of 0 gedaan. Raadpleeg ook in dit geval de handleiding van je scantool. Bij een aantal scantools kun je hier ook de term ‘N/A’ (Not Available) tegenkomen. Dit wil zeggen dat een bepaald systeem niet aanwezig of niet ondersteund is.

Mogelijke resultaten

Zijn er een of meerdere readiness-testen niet afgerond, dan moet alsnog de normale uitlaatgastest uitgevoerd worden. Zijn alle readiness-testen afgerond dan is dit een bewijs dat het motormanagement in een goede conditie verkeerd en het goed functioneert. Uit onderzoek is gebleken dat een normale uitlaatgastest weinig toegevoegde waarde heeft en die hoeft dan ook niet meer uitgevoerd te worden.

EOBD-foutcodes in mijngrossier.nl

foutcodep0060(1)

Zodra een storing door een diagnoseapparaat wordt uitgelezen, wordt de foutcode weergegeven. Als de betekenis van de aanvullende standaard foutcodes niet in het diagnosetoestel bekend is, kun je wel de codes uitlezen, maar deze niet interpreteren. Dankzij de recente uitbreiding van de standaard EOBD-foutcodes in AutoTools maakt mijngrossier.nl het zoeken naar de juiste betekenis of aanvullende informatie een stuk eenvoudiger. Vooral nu door de toegenomen elektronica en het toepassen van hybride- en elektrische aandrijving en aanvullende veiligheidssystemen nieuwe codes aan de standaard codelijst zijn toegevoegd. Zeer handig is de hexadecimale foutcode-conversie. Je loopt als monteur vaak tegen het probleem aan dat EOBD-codes door het diagnose/uitleesapparaat niet netjes worden omgezet van de hexadecimale code naar een standaard OBD-code. Dankzij een gebruiksvriendelijke tabel kun je nu een hexadecimale code omzetten naar een standaard OBD-code. Dit maakt het zoeken naar de betekenis van de code of aanvullende informatie een stuk makkelijker. Lees meer >>