Storing roetfilter en gloeisturing stelt monteur voor raadsel

Een autobedrijf meldt zich met een Opel Corsa CDTi 1.3 uit 2009, met ruim 170.000 km op de teller. De gecombineerde foutmelding die de monteur signaleert, stelt hem voor een raadsel. Niet in de laatste plaats omdat twee maanden daarvoor de uitlaatgastemperatuursensor al is vervangen en twee weken daarna het roetfilter is gereinigd. De foutcode P2002 duidt erop dat de roetfilterefficiëntie zich onder de drempelwaarde bevindt, de code P0683 op een storing in de gloeisturing. En dan zijn er nog vragen over de opening van de EGR-klep.

Softwarefout?

De monteur heeft een drukverschil in het roetfilter gemeten van 5 kPa (50 mbar). Twee weken ervoor, na het schoonmaken van het roetfilter was dit nog 1 kPa (10 mbar). Volgens de meetwaarden geeft de eerste uitlaatgastemperatuursensor -40 aan en de tweede -10. Alleen één klein detail: volgens de monteur heeft deze Corsa maar 1 temperatuursensor en die is een maand daarvoor vervangen. Ook vindt de monteur de kilometerverhouding ten opzichte van de regeneratie van het roetfilter vreemd. Kan er sprake zijn van een softwarefout?

Vragen roepen vragen op

De medewerker van de Automotive Techline stelt eerst een paar wedervragen. Bijvoorbeeld of het drukverschil van 50 mbar is gemeten bij stationair draaien. En hoe de monteur heeft gehandeld naar aanleiding van de foutcode over de gloeitijdsturing. Ook stelt hij uit de meegeleverde bijlage vast dat de kilometerstand van de auto niet correct is sinds de laatste regeneratie van het roetfilter. De monteur antwoordt dat de (veel te hoge) 50 mbar inderdaad is gemeten bij stationair toerental. Ook verandert de uitleeswaarde van de temperatuursensor (het is er toch echt maar één) niet. Hierop gaat hij de gloeiregeling controleren.

Tip: gebruik een andere tester!

Om externe factoren te kunnen uitsluiten, adviseert de Automotive Techline medewerker de monteur de metingen nog eens uit te voeren, maar nu met een andere tester. Hij stelt vast dat de auto klaarblijkelijk niet regenereert en vraagt ook of de klant wellicht veel korte stukjes rijdt, waardoor de motor en het uitlaatsysteem niet voldoende op temperatuur komen. Daarnaast noemt hij een niet goed functionerend gloeisysteem als mogelijke oorzaak van het niet regenereren van het filter. Mocht dit laatste door een softwareprobleem worden veroorzaakt, dan verwijst hij de monteur hiervoor naar de technische infosite van Opel, of de Opel-dealer.

Nieuwe meetwaarden

Een andere laptop, met hierop de laatste versie van ESI[tronic] testsoftware, werpt nieuw licht op de zaak. De foutcode over de gloeitijdsturing duidt op een defecte gloeibougie, die wordt vervangen. Uit deze nieuwe diagnose komen nu regeneratiewaarden die wel correct zijn. Ook blijkt dat de koeltemperatuursensor niet boven 85 °C komt en de uitlaatgasrecirculatieklep staat bij stationair draaien op 2%. Daarom vervangt de monteur de EGR-klep en de thermostaat. Toch sluit de EGR-klep niet volledig en zakt de aansturing pas na enkele seconden naar 2%. Na een flink stuk proefrijden en tweemaal de foutcode wissen, komt deze niet meer terug. Stationair geeft de drukverschilsensor nu 0 kPa aan en met gasgeven wordt dit 12 kPa. De koeltemperatuur is goed, 89 à 90 °C. De monteur vraagt zich af of regeneratie van het roetfilter nu zal plaatsvinden op basis van gereden kilometers of door drukverschil.

Aansturing en opening EGR-klep

De Automotive Techline medewerker legt uit dat regeneratie in beide gevallen zal optreden. Nu de storing in het gloeicircuit en de te lage koelvloeistoftemperatuur zijn verholpen, moet dit probleem zijn opgelost. Over de positie van de EGR-klep zegt hij dat de 46% op het screenshot in de bijlage de impulsverhouding (PWM) van de aansturing is en dat dit niet heel veel zegt over de daadwerkelijke opening van de klep. Die kun je controleren door het uitlezen van de positiesensor en deze te vergelijken bij een uitgeschakelde motor. De 2% bij stationair draaien is niet vreemd. Uit werkplaatsdocumentatie blijkt dat bij uitgeschakelde EGR zelfs 18 à 40% aansturing kan plaatsvinden. Niets dus om je zorgen over te maken. Wel is het belang van geüpdatete testsoftware weer eens duidelijk bewezen.

Automotive Techline is powered by AutoNiveau.