Meer van dit onderwerp ‘wielen’

  • Tips: Wielen veilig aantrekken

    Wielbouten zijn nog steeds deĀ klassieke verbindingselementenĀ van wiel, remschijf en naaf. HoewelĀ er al veel over dit onderwerp geschreven is en een wiel met boutenĀ bevestigen voor zich spreekt, stekenĀ in de pra

    Lees meer