Meer van dit onderwerp ‘wijziging APK’

  • Wijziging APK-regels

    Er zijn enkele wijzigingen in de APK-regelgeving. Omdat de noodzakelijke aanpassing van de wet- en regelgeving niet op tijd klaar was, zijn de wijzigingen niet op 1 januari maar op 1 april 2011 in werking getreden.

    Lees meer