Tech info: variabele kleptiming

Kleptiming

De variabele nokkenasverstelling zorgt voor een uitgebalanceerd laag stationair toerental en een optimale motorrespons. Het brandstofverbruik en de uitstoot van uitlaatgassen worden hierdoor beperkt. Dit verbetert de vermogensafgifte met een maximale prestatie. Afhankelijk van de motorconstructie, is het mogelijk om cilinderuitschakeling toe te passen. Een betere interne koeling van de motor leidt immers tot minder slijtage. Bij deze motorconstructie, kan de aanpassing fungeren als een vorm van interne recirculatie van de uitlaatgassen en de emissie van NOx-waarden aanzienlijk verminderen.

In het geval van een korte overlap van de klepopening in het vollastbereik, sluit de inlaatklep erg laat. Hoewel de zuiger omhoog beweegt, zorgt de instroom van nieuwe gassen voor een verhoging van het boost-effect tijdens het vullen en een verhoging van het koppel.

In het geval van een langere overlap van de klepopening in het deelbereik, sluit de inlaatklep eerder, kort nadat de zuiger op het diepste punt in zijn cyclus zit. Verse gassen blijven achter in de verbrandingskamer terwijl de verbrandingstemperatuur en stikstofemissie (NOx) dalen.

Storing in de variabele kleptiming

Wanneer de variabele nokkenasverstelling niet naar behoren werkt kan dit onder meer leiden tot een slechtlopende motor, hoger brandstofverbruik, temperatuurproblemen, slechte emissiewaarden, meer slijtage in de motor, de distributieketting kan breken en een continu brandend waarschuwingslampje voor EURO 5 en hoger.

Er zijn verschillende redenen voor een storing die kan leiden tot de eerder genoemde gevolgen. Zo kan er bijvoorbeeld vuil in de oliekamers terecht zijn gekomen of ontstaan er temperatuurproblemen door oververhitting van de motor. Ook kunnen er contactproblemen ontstaan door kabelbreuken of oxidatie.

Hoe herken je een storing in de variabele kleptiming?

Een storing in de variabele kleptiming valt te herkennen aan een aantal symptomen. Zo kan er bij hoger brandstof gebruik dan normaal sprake zijn van een storing in de kleptiming. Ook bij prestatieverlies, een onregelmatige motorloop, een ratelende distributieketting en een knipperend waarschuwingslampje van de motorbeveiliging is het raadzaam om de kleptiming te controleren.

Meer van dit onderwerp weten?

Ander nieuws?