Tips en algemene informatie over het auto airconditioningsysteem

Airconditioningsystemen van auto’s bevatten milieuschadelijke F-gassen. Bovendien worden de systemen steeds complexer en daardoor gevoeliger voor storingen. Om de airconditioning goed en volgens de regels te kunnen onderhouden én repareren, is specifieke kennis vereist. Hier vind je 5 belangrijke tips.

Tip 1: Haal het F-gassen certificaat

Vanwege de strikte regelgeving omtrent broeikasgassen, moeten grossiers die koudemiddelen leveren een sluitende boekhouding hebben en controleren of hun afnemer een gecertificeerd monteur in dienst heeft. Als monteur moet je in het bezit zijn van een F-gassen certificaat om koudemiddel te mogen terugwinnen, oftewel een aircosysteem leeg te halen.

Sinds 2016 worden er strengere controles uitgevoerd bij zo’n twee- tot driehonderd autobedrijven per jaar. Voorkom hoge boetes en doe de training Terugwinnen Mobiele Airco (F-gassen) bij Automotive Academy.

Tip 2: Voorkom kostbare schade en schakel tijdig hulp in

Mobiele airconditioningsystemen zijn vanwege de technologische revolutie steeds complexer en daardoor gevoeliger geworden. Tijdens onderhoud en reparatie kan er veel fout gaan, zoals verkeerd vullen, te veel of te weinig vullen en koudemiddel dat weglekt. Zelfs de kleinste afwijking of fout tijdens onderhoud of reparatie aan het airconditioningsysteem kan aanzienlijke kosten veroorzaken. Zet uw airco expert aan de klus of roep tijdig hulp in met de Automotive Techline: 088 – 00 44 112.

Tip 3: Verplichte lektest en smering

Het is wettelijk verplicht om te controleren of het airconditioningsysteem lekdicht is voordat het (opnieuw) gevuld wordt. Als een auto in de werkplaats komt met een leeg aircosysteem, is de kans groot dat het koudemiddelcircuit lek is. In dit artikel lees je hoe je lekkage in airconditioningsystemen op kunt sporen.

Ook moet het juiste type smeerolie in het systeem terechtkomen. Lees in dit artikel alles wat je moet weten over de olie van een airconditioning compressor. De olie smeert de compressor en het expansieventiel. Koudemiddel is het transportsysteem voor de smeerolie. Daarom is het essentieel dat de juiste hoeveelheid koudemiddel met olie in het systeem terechtkomt. Bekijk hier de speciale poster met fabrieksgegevens

Tip 4: Reinig de interieursensor

Een slecht werkend aircosysteem kan veroorzaakt worden door vervuilde sensoren in het interieur. De interieurtemperatuursensor bevindt zich in de luchtstroom van een miniatuur ventilator, meestal gemonteerd in het airco bedieningspaneel. De sensor geeft de temperatuur van het interieur als weerstandswaarde door aan het bedieningsapparaat en de gemeten waarde wordt vergeleken met de ingestelde temperatuur.

Door onder andere stof, vuil of nicotine-aanslag kan de sensor vervuilen en voor een verkeerde meting zorgen. Het gevolg is een slecht of niet functionerend airconditioningsysteem. Dit fenomeen is herkenbaar aan een continue schommeling van zeer lage en zeer hoge temperaturen. Het probleem kan worden opgelost door de interieursensor te reinigen met bijvoorbeeld aceton. Ook zijn er speciale reinigingsmiddelen in omloop. Stofophoping kan worden verwijderd door met een luchtpistool zachtjes op de sensor te blazen.

Als de temperatuurregeling van een airconditioningsysteem niet of niet goed werkt, kan dit meerdere oorzaken hebben. De meest voorkomende lees je hier.

Tip 5: Afdichtmiddelen zijn geen reparatie-methode

Afdichtmiddelen kunnen kleine lekkages in het koudemiddelsysteem dichten. Bij gebruik van het afdichtmiddel blijft er echter koudemiddel uit het aircosysteem ontsnappen totdat het afdichtmiddel werkt. Dit is een overtreding van de wet, die bepaalt dat er geen koudemiddel in de atmosfeer terecht mag komen.

Afdichtmiddel kan eigenlijk alleen als noodoplossing toegepast worden , maar is nadrukkelijk geen wettelijk erkende en duurzame reparatie-methode. Bovendien bestaat bij het afzuigen van aircosystemen waar afdichtmiddel in zit de kans dat het aircoserviceapparaat verstopt raakt omdat het afdichtmiddel met zuurstof en vocht in contact komt. Bij de meeste leveranciers van airco-servicestations vervalt de garantie op de equipment als ze kapot gaan door afdichtmiddelen.