Tips & tricks voor de compressor

Mijngrossier.nl richt zich al helemaal op het aircoseizoen. In navolging van de interieurventilator en de condensor is het ditmaal de beurt aan de compressor. De compressor is het hart van het aircosysteem. Dit onderdeel zorgt voor de opbouw van de druk die wordt gecreëerd door de zuigers in de compressor. Bij een verhoging van de druk van 2-22 bar zal de temperatuur van het gasvormig koelmiddel oplopen van 0° C tot 70°C waarna het gas wordt gedrukt naar de hoge drukzijde.

compressor

Onderhoudsadvies
Er zijn een aantal punten bij het onderhoud aan de compressor waarbij u extra goed moet opletten. Volg bij een airco service altijd de volgende stappen: 

 • Zorg ervoor dat de afstand tussen de hub en de poelie niet groter is dan 0.8mm. Zodra de afstand te groot is zal de compressor niet aanslaan.
 • Meet de temperatuur van de compressor als het aircosysteem in werking is. De temperatuur mag niet hoger zijn dan 110 graden Celsius. Als dat wel gebeurt zal de olie uit de compressor verdwijnen waarna de compressor na een korte tijd uitvalt.
 • Gebruik een UV- lekdetectie of een Electronic lekzoeker om zeker te zijn dat de aansluitingen niet lekken. Bij een lekkage ontsnapt koudemiddel uit het systeem waardoor de olie niet meer voldoende in het systeem circuleert. Hierdoor ontstaat er onvoldoende smering en dat zorgt ervoor dat de compressor uitvalt.
 • Controleer of de olie transparant/helder is en of er geen vervuiling meer in het systeem aanwezig is. De smering van de verschillende componenten is onvoldoende wanneer er vervuiling is over gebleven of wanneer de olie niet helder is. Hierdoor valt de compressor naar loop van tijd uit.

Wat te doen bij problemen?
Er zijn altijd problemen die zich vaker voordoen dan andere, maar wat zijn de veel voorkomende problemen bij compressors en hoe kan je die problemen verhelpen of beter zelfs voorkomen? Hier een aantal veel voorkomende problemen en hoe ze opgelost kunnen worden.

 • Te veel olie
  Door een overvloed van olie vertragen de zuigers en wordt de druk verhoogd. Daarom is het belangrijk dat er niet meer olie aan het systeem wordt toegevoegd dan de door de fabrikant voorgeschreven hoeveelheid.

 • Te weinig olie
  Te weinig olie zorgt voor een slechte smering van de compressor. Dit zorgt voor wrijving van de zuigers en daardoor de temperatuur verhogen. Hierdoor valt de compressor vroeg of laat uit.

 • Te veel UV- lekdetectie
  Te veel UV-lekdetectie in het systeem heeft dezelfde werking als te veel olie. Dit leidt dan ook tot een te hoge druk in het systeem waardoor de vereiste smering van de gevoelige delen van de compressor niet voldoende zijn.  Geadviseerd wordt om  niet meer dan 5% UV- lekdetectie toe te voegen aan de totale hoeveelheid koudemiddel.

 • Defecte EVC (elektrische) MCV (mechanische) klep
  Wordt vaak veroorzaakt door vervuilde, zwarte olie of achtergebleven vervuiling van de vervangen compressor. Door de zwarte olie en vervuiling raakt de ECV klep verstopt. Hierdoor kan de ECV klep niet voldoende reguleren en raakt de compressor beschadigd. Ook vocht kan de ECV klep beschadigen en daarom is het belangrijk het systeem goed te vacumeren.

 • Te veel koudemiddel
  Zorgt ervoor dat het aircosysteem onder een te hoge druk zal werken. Hierdoor raken de kwetsbare delen van de compressor beschadigd en valt de compressor uit.

 • Verontreinigd koudemiddel
  Zorgt voor te weinig smering van de zuigers in de compressor. Ook zal de druk oplopen en het koudemiddel zal niet kunnen worden omgezet naar vloeistof. Hierdoor zal het aircosysteem niet goed meer functioneren.

 • Residu en vervuiling in het AC systeem
  Door vervuiling in het systeem ontstaat er onvoldoende smering. De smerende laag over de verschillende onderdelen in de compressor is dan niet voldoende waardoor de wrijving (en dus de temperatuur) zal toenemen.

 • Verkeerde soort olie
  Verkeerde soort olie in het systeem zorgt voor onvoldoende smering en daardoor wordt de temperatuur verhoogd. Uiteindelijk valt de compressor hierdoor uit.

 • Onjuiste installatie
  Onjuiste installatie kan zorgen voor een verkeerde plaatsing van de aandrijfriem waardoor de koppeling van de compressor krom kan worden of zelfs kan breken. Ook kan het voorkomen dat bij een verkeerde installatie de compressor lekt door foutief of niet goed aangesloten leidingen.

compressor 2

Kies voor kwaliteit
Bij het vervangen van de compressor is het van het grootste belang dat de juiste olie, aanbevolen door de fabrikant, wordt gebruikt. De reden hiervoor is dat de compressor is getest en goedgekeurd met de aanbevolen olie. Alle Nissens compressors worden geleverd inclusief de juiste soort en hoeveelheid olie, O-ringen en waar nodig ook stekker- adaptors en pre- filters. De pre- filters worden gemonteerd aan de lage drukzijde en hebben als de functie de laatste restjes vervuiling voor de compressor te onderscheppen. (Indien men hier het heft in eigen hand zou nemen kan de werking en levensduur van de compressor in gevaar worden gebracht!)