Toezicht APK verandert, wat betekent dat voor de keurmeester?

Vanaf 1 april verandert het toezicht op de APK. Waarom is dat nodig? Wat verandert er? En wat betekent dat voor het werk van de APK-keurmeester. Lees de antwoorden hier én kijk ze nog eens na in het RDW-webinar.

Gisterenavond zijn wij er eens goed voor zitten. De RDW ging live op het www om keurmeesters bij te praten over de modernisering van het toezicht.

Presentatrice Judith de Bruijn ontvangt André Nijboer (manager APK steekproef organisatie RDW) en Martin Oppers (eigenaar en keurmeester Autobedrijf Oppers Assen en lid SO-APK) en alle kijkers kunnen live vragen stellen. Het is duidelijk, niet alleen het toezicht, ook de informatievoorziening is gemoderniseerd.

Heel goed, tijd voor de antwoorden. André Nijboer legt uit dat de APK staat voor kwaliteit. Het Nederlandse systeem van keuren en repareren in hetzelfde bedrijf is een uitzondering in de EU. Alleen in Engeland, Polen Zweden en Oostenrijk is de APK op vergelijkbare wijze georganiseerd. In alle andere landen zijn er aparte keuringsinstantie die alleen keuren en niet repareren. “Dat maakt ons systeem kwetsbaar als we het te grabbel gooien”, zegt Wijnboer. “Het verwijt van de slager die zijn eigen vlees keurt ligt op de loer. Toch is er Europa-wijd waardering voor de Nederlandse APK. Om dat zo te houden zullen we scherp moeten blijven op de kwaliteit.”Kwaliteit!

Vandaar de veranderingen. “Overigens zijn die niet bedacht achter een bureau op het kantoor van de RDW”, merkt Martin Oppers op. “Dat gaat in samenwerking met tal van organisaties. De keurmeesters zelf zijn vertegenwoordigt in het SO APK via de ATC. Dus wil je inspraak, word dan lid van de ATC. Dan blijf je ook nog eens extra goed op de hoogte, want je ontvangt dan automatisch AMT.”Hoe krijg je inspraak?

Geen codes maar keuringsaspecten

Dan naar de inhoud. Wat verandert er per 1 april aan het werk van de APK-keurmeester? “De afmeldcodes verdwijnen”, vertelt Nijboer. “En daar komt een keuringsaspectenlijst voor in de plaats.” Als hij het afmeldscherm laat zien, zoals dat vanaf 1 april van kracht is, wordt duidelijk waarom. Die keuringsaspectenlijst leidt de keurmeester in vier logische stappen naar het juiste aspect. En dat komt dan automatisch als afkeur- of reparatiepunt op het rapport.H

Kleine misser of grove fout

Dan het cusumsysteem. Dat verandert grondig. De drie klasses verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt een schaal van 0 tot 10 cusumpunten voor de keurmeester en van 0 tot 12 voor de KI. De vijf missergradaties veranderen sterk. Kleine missers (kentekenplaatlampje) gaan veel minder zwaar wegen, terwijl missers die veel invloed hebben op de verkeersveiligheid of het milieu keurmeester en erkenninghouder veel zwaarder worden aangerekend.

Bonus

Een bonus is er nu alleen nog maar bij een foutloze steekproef, dus zonder missers of opmerkingen. Die bonus is 0,4 punten, precies evenveel als de malus van de kleinste misser. Tot 1 april vervielen ook de strafpunten na het behalen van het examen voor de bevoegdheidsverlenging. Na 1 april blijven ze gewoon staan. De reden? “Daar werd op ingespeeld. Sommige keurmeesters gingen vervroegd op examen. Soms wel een half of een vol jaar eerder”, licht Nijboer toe.

Veel vragen

Er worden veel vragen op het forum afgestuurd. Voorbeeld van een heel relevante: “Als mijn collega’s veel missers maken, krijg ik dan ook meer steekproeven omdat ik in hetzelfde bedrijf werk?” Het antwoord is heel duidelijk: “Nee! Voorheen werd alleen risicogestuurd  op de KI. Nu ook op de KM..

Compliment voor de keurmeester

Als alle vragen op zijn, sluit André Nijboer af: “We praten nu een uur over cusum, maar dat is maar een heel klein deel van de APK. De overgrote meerderheid van de keurmeesters doet het gewoon heel goed.” Zo goed zelfs dat ze elders in Europa steeds meer waardering krijgen voor de Nederlandse APK.

Alles online nog eens nalezen? Ga naar keuringseisen RDW handboek 2017

Bron: AMT.nl