Top 10 meest voorkomende airco storingen

Een feit is dat regelmatig airco-onderhoud zeer belangrijk is. Airco’s die lange tijd geen onderhoud hebben gehad, worden energievreters en gebruiken dertig tot veertig procent meer stroom.

airco-storingen

De gevolgen van vervuilde filters kunnen de airco beschadigen, vervuiling in de condensafvoer kan zorgen voor lekkages en gebrek aan onderhoud veroorzaakt een onvoldoende koelende airco.

Controleer de volgende stappen:

De condensor is verstopt geraakt (uitwendig)

De druk in het hogedruk gedeelte zal hoger zijn dan 22 Bar en het temperatuurverschil tussen in- en uitgang condenser zal zeer gering tot nihil zijn.

De filter droger is verstopt geraakt

De druk in het hogedruk gedeelte zal tot bij de filter droger hoger zijn dan 22 Bar, de filter droger zelf of de uitgaande leiding zal koud zijn. Dit duidt op een verstopping.

De compressor is heel heet

Warm-compressor

Het koudemiddel condenseert niet in de condensor. Controleer of de koelventilator van de condensor functioneert en of de condensor niet uitwendig verstopt is geraakt.

De compressor maakt een ratelend of bonkend geluid

compressor-ratelend

De compressor krijgt vloeibaar koudemiddel naar binnen via de zuigzijde, de vloeistof is niet comprimeerbaar en kan daardoor de zuigers en kleppen beschadigen. Het expansieventiel zal vervangen moeten worden.

De magneetkoppeling slipt en wordt heet

Warm-Clutch_Slipping

Er zijn twee mogelijke oorzaken van dit probleem. De eerste mogelijke oorzaak is slijtage van de riemschijf en de koppelingsplaat (hub) van de compressor. Daardoor wordt de afstand tussen de riemschijf en de koppelingsplaat te groot waardoor de magneetspoel de koppelingsplaat niet meer voldoende tegen de riemschijf aantrekt. De tweede mogelijke oorzaak is een te laag voltage in de magneetspoel door een beschadigde kabel of slechte verbinding in bijvoorbeeld een stekker. Hierdoor kan de koppeling gaan slippen waardoor deze heet loopt en stukgaat.

De magneetkoppeling schakelt in een draait maar er komt geen drukverschil

Wanneer het een mechanisch geregelde compressor betreft  (zonder ECV) betekent dit dat de compressor defect is en vervangen dient te worden. Wanneer het een elektronisch geregelde compressor betreft (met ECV) dient U met een CLT1 compressor tester te controleren of de compressor druk op kan bouwen.

Het expansieventiel bevriest

Wanneer het expansieventiel bevriest kan er vocht in het aircosysteem aanwezig zijn. Het systeem moet worden leegghaald en dient vervolgens tenminste 30 minuten gevacumeerd te worden om het vocht te verwijderen. Wanneer daarna het systeem opnieuw gevuld wordt kan het probleem opgelost zijn.

De compressor is stukgelopen

Stuck-compressor

Controleer het aircosysteem op lekkage. Kleine lekkages zorgen ervoor dat het koudemiddel weglekt samen met olie die aanwezig is in het systeem. De compressor krijgt te weinig smering en loopt stuk.

Zwarte residu (aanslag) in de leidingen en compressor

Black-residue

Wanneer zwarte aanslag in de in- of uitlaat van de compressor of in de leidingen wordt gevonden moet het aircosysteem gespoeld worden. Wanneer dit niet gebeurt kan de nieuwe compressor vervuild raken en stuklopen.

Hete condenser

Een parallel flow condenser kan niet gespoeld worden. Er is slechts een geringe kans dat de condenser hergebruikt kan worden nadat de compressor is stukgelopen. Er is echter een grote kans dat de condenser het stuklopen van een nieuwe compressor kan veroorzaken. Wanneer de condenser snel heet wordt nadat de airco is gerepareerd is zeer waarschijnlijk het laatste het geval.